Protective clothes
Príručky na používanie

Ochranné oblečenie Husqvarna: Návody na pranie a opravu

Čisté a neporušené oblečenie je bezpečné oblečenie. Vaše ochranné odevy sú pravidelne vystavované potu a oleju — látkam, ktoré môžu preniknúť do ochrannej vrstvy a znížiť jej funkčnosť.

Preto je potrebné pravidelne prať odevy v súlade s informáciami na štítkoch. Ak je vaše oblečenie výrazne znečistené, operte ho čo najskôr po použití.

Okrem udržiavania čistoty oblečenia kontrolujte aj to, či nie sú niektoré časti výrazne opotrebované, poškodené či roztrhnuté. V prípade poškodenia sa môžu výrazne obmedziť ochranné funkcie oblečenia.

Ak máte pochybnosti, vždy sa obráťte na svojho dealera.