Príručky na používanie

Ako namontovať kosiace zariadenie na rider Husqvarna

Váš rider Husqvarna je všestranným strojom, ktorý vie pracovať s rôznym príslušenstvom v závislosti od práce, ktorú potrebujete spraviť. Montáž kosiaceho zariadenia alebo nadstavca na rider je jednoduchá a zaberie len niekoľko minút. Varovanie! Pri montáži kosiaceho zariadenia používajte ochranné okuliare. Pružina, ktorá napína remeň, môže prasknúť a spôsobiť vážne poranenie.

Kontrolný zoznam pre montáž kosiaceho zariadenia
  1. Odstavte kosačku na rovnom povrchu a aktivujte parkovaciu brzdu
  2. Skontrolujte, či je páka pre nastavenie výšky rezu v krajnej dolnej polohe a či je zdvíhacia páka kosiaceho zariadenie v polohe kosenia
  3. Zatlačte rám zariadenia nadol a zaistite ho umiestnením západky
  4. Nasaďte remeň do držiaka remeňa
  5. Zatlačte zariadenie dovnútra a položte predné vodiace kolíky do drážok na ráme zariadenia, jednu na každej strane. Dávajte pozor, aby sa vám nezachytila ruka.
  6. Zatlačte zariadenie dnu tak, aby sa vnútorné kolíky dotýkali spodného okraja drážok rámu zariadenia
  7. Nasaďte hnací remeň okolo hnacích kolies rezného zariadenia. Dbajte na to, aby bol remeň umiestnený na správnej strane kolesa napínača remeňa
  8. Zaháknite na podperu nastavenia výšky
  9. Zaistite pružinu redukčného puzdra
  10. Nasaďte predný kryt