Príručky na používanie

Ako nastaviť kosiace zariadenie na profesionálnom rideri Husqvarna

Flexibilita vášho profesionálneho ridera Husqvarna tkvie v tom, že ju môžete rýchlo prispôsobiť práci, ktorú máte po ruke, alebo novým sezónnym činnostiam.

Sprievodca montážou kosiaceho zariadenia
 1. Prejdite so zariadením ku kosiacemu zariadeniu.
 2. Sklopte zdvíhacie ramená k upevňovacím bodom kosiaceho zariadenia. Varovanie! Ak je aktivovaná funkcia posilňovača a uvoľní sa zdvíhacia páka, zdvíhacie ramená sa pohybujú veľkou silou. Dávajte pozor, aby sa vám nezachytila ruka. Hrozí nebezpečenstvo pomliaždenín.
 3. Zatiahnite parkovaciu brzdu a vypnite motor.
 4. Vložte skrutky pre kĺby riadiacej tyče a kolíky na oboch stranách kosiaceho zariadenia.
 5. Nasaďte na rezacie zariadenie univerzálny pohonný hriadeľ. Kĺbový hriadeľ je označený šípkou označujúcou smer, v ktorom sa má pripojiť k pomocnému náhonu zariadenia. Posuňte krúžok naspäť. Tým uvoľníte rýchlospojku a budete môcť nasadiť univerzálny hnací hriadeľ na čap hriadeľa.
 6. Prednú poistnú reťaz zaistite o kryt univerzálneho kĺbu okolo priečnej rúrky.
 7. Uistite sa, že je gumový kryt nasadený na predný univerzálny kĺb.
 8. Odstráňte servisný otvor.
 9. Pripojte zadnú časť kĺbového hriadeľa k pomocnému náhonu stroja.
 10. Nasaďte poistnú reťaz na kryt univerzálneho kĺbu okolo zdvíhacieho ramena.
 11. Namontujte späť servisný otvor.
 12. Naštartujte motor a zdvihnite rezacie zariadenie do polovičnej výšky.
 13. Vypnite motor.
 14. Nasaďte zdvíhacie oká, ktoré sú pripojené k zdvíhacím ramenám. Vytiahnite úchytku a zatlačte zdvíhacie oko. Pre každé zdvíhacie rameno je jedno.
 15. Nasaďte zdvíhacie oká, ktoré sú pripojené k zdvíhaciemu ramenu. Vytiahnite úchytku a zatlačte zdvíhacie oko. Pre každé zdvíhacie rameno je jedno.
  Skontrolujte a nastavte uhol naklonenia rezného zariadenia.