Príručky na používanie

Ako ovládať kosačku Automower® hlasom pomocou služby Amazon Alexa

Existuje mnoho možností, ako sa služby Alexa pýtať alebo jej dávať príkazy. Nižšie nájdete niekoľko príkladov hlasových príkazov, ktorými môžete ovládať kosačku. Keď chcete robotickú kosačku Automower® ovládať pomocou služby Alexa, musíte zadávať hlasové povely v angličtine, nemčine alebo francúzštine.

Otvorenie zručnosti Automower®

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaLaunch Automower
NemčinaÖffen Automower
FrancúzštinaOuvre Automower

Zadávanie priamych príkazov alebo otázok

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
Angličtina

Ask Automower to/about …
Launch Automower and …

Nemčina

Sag Automower er soll …
Frag Automower über …

Francúzština

Ouvre Automower et/pour …
Demande à Automower de …

Spustenie kosenia

Príkaz Start slúži na preskočenie aktuálneho plánu.

Alexa sa spýta, ako dlho má kosačka kosiť, pokiaľ ste to už nepovedali. Upozorňujeme, že pokiaľ sa kosačka nabíja, nemusí začať pracovať okamžite. Namiesto toho počká, kým sa akumulátor úplne nenabije, a potom začne kosiť.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaStart
Cut the grass for four hours
Override schedule and run for four hours
NemčinaStarten
Mähe den Rasen für vier Stunden
Er soll den Zeitplan ignorieren und vier Stunden mähen
FrancúzštinaTondre
Tonds pour quatre heures Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures
Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Pozastavenie

Príkaz Pause urobí presne to, čo znamená: Zastaví robotickú kosačku tam, kde sa nachádza, kým jej nedáte nový príkaz.

Upozornenie: Použitie hlasového príkazu Pause nemá rovnaký účinok ako stlačenie tlačidla STOP na kosačke. Keď použijete hlasový príkaz Pause, môžete kosačku ľahko znovu spustiť z aplikácie Automower® Connect, pomocou apletu IFTTT alebo hlasovým príkazom v službe Alexa. Pokiaľ ale niekto stlačil tlačidlo STOP na kosačke, musíte zadať PIN kód na klávesnici robotickej kosačky a zavrieť kryt, aby sa kosačka znovu spustila.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaPause
Come to a halt
Stand still Automower
NemčinaPausen
Halte meinen Automower an
Mach eine Pause
FrancúzštinaPause
Mets en pause
Automower en Pause

Pokračovanie v kosení (podľa plánu)

Pri použití príkazu Resume bude robotická kosačka pokračovať v kosení podľa aktuálneho plánu, napríklad ak ste predtým pozastavili jej činnosť alebo bola zaparkovaná.

Tento príkaz neznamená, že robotická kosačka začne kosiť, pokiaľ plán nehovorí, že by mala kosiť práve teraz.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaResume
Continue with the schedule
Resume according to schedule
NemčinaFortsetzen
Folge wieder dem Plan
Mach weiter mit dem Zeitplan
FrancúzštinaContinuer
Reprendre selon le calendrier de tonte
Reprendre le schéma initial

Parkovanie do ďalšieho naplánovaného spustenia

Pomocou príkazu Park zadáte robotickej kosačke pokyn vrátiť sa do nabíjacej stanice a zostať tam až do budúceho kosenia.

Keď sa začne ďalšie naplánované kosenie (napríklad nasledujúci deň), príkaz parkovania už nebude platný a vaša robotická kosačka začne kosiť trávnik znova.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaPark
Go back home
Park until the next scheduled run
NemčinaParke
Er soll sich ausruhen
Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan
FrancúzštinaGarer
Retourne à la station de charge
Renvoie mon Automower à la base

Parkovanie na X hodín

Môžete tiež robotickej kosačke povedať, aby zaparkovala na určitý počet hodín. Po uplynutí stanoveného času bude kosačka znova kosiť podľa plánu.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaPark for 4 hours
Nemčina4 Stunden parken
FrancúzštinaGarer pour 4 heures

Parkovanie do ďalšieho príkazu

Kosačke môžete tiež prikázať, aby sa vrátila do nabíjacej stanice a zostala tam, kým jej nedáte nový príkaz.

Tento príkaz sa líši od bežného príkazu na parkovanie, pretože ruší nasledujúce naplánované kosenia. To znamená, že pokiaľ svojej robotickej kosačke zadáte príkaz, aby zaparkovala až do odvolania, nezačne znovu kosiť pri ďalšom plánovanom kosení.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaPark until further notice
Make my Automower go back home and stay there
Let my mower return home and stay there forever
NemčinaParke meinen Automower bis auf weiteres
Er soll bis auf weiteres parken
Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe
FrancúzštinaGarer jusqu'à nouvel avis
Garer mon Automower jusqu'à nouvel ordre
Garer puis attendre mes instructions

Status

Príkaz Status vám poskytne krátku informáciu o tom, čo vaša robotická kosačka práve robí, ako aj informácie o tom, kedy bude vaša robotická kosačka opäť kosiť, ak je zaparkovaná v nabíjacej stanici.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaStatus
What is my Automower doing?
Find out what my mower is up to
NemčinaStatus
Was ist der Status meines Automowers?
Was macht mein Automower gerade?
FrancúzštinaÉtat
Quel est son état actuel ?
Qu'est-ce qui se passe avec lui ?

Nastavenie aktívnej kosačky

Ak máte k vášmu účtu Automower® Connect pridanú viac ako jednu robotickú kosačku, musíte nastaviť, ktorá z nich sa bude používať ako aktívna robotická kosačka. Aktívna robotická kosačka je robotická kosačka, ktorú v tej chvíli ovládate. Ak potrebujete zmeniť, ktorá robotická kosačka je aktívna, napríklad ak idete na chatu, kde sa nachádza druhá kosačka, môžete tiež použiť tieto príkazy.

Poznámka: Kosačku, ktorú ovládate pomocou hlasových príkazov, musíte nastaviť ako aktívnu. Kosačka vybraná v aplikácii Automower® Connect nie je zosynchronizovaná s vaším účtom Alexa.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaSet active mower
I want to change which mower I control
Let's change my active mower
NemčinaIch will Standardmäher ändern
Lass mich Defaultmäher wechseln
Ich will mein Standardmäher ändern
FrancúzštinaLaisse-moi installer l'Automower par défaut
Je veux changer tondeuse habituelle
Je voudrais installer Automower actif

Zistenie aktívnej kosačky

Tento príkaz vám povie, ktorá robotická kosačka je momentálne aktívna, čiže ktorú robotickú kosačku ovládate, keď zadáte príkaz zariadeniu Alexa.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaWhich mower am I controlling?
Get active mower
Tell me which of my mowers I am controlling
NemčinaWelcher Mäher ist mein Standardmäher?
Wer ist mein Standardmäher?
Welchen meines Automower kontrolliere ich jetzt?
FrancúzštinaQuel est mon Automower actif ?
Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude ?
Quelle tondeuse puis-je contrôler ?

Čas ďalšieho spustenia

Ak chcete vedieť, kedy vaša robotická kosačka opustí nabíjaciu stanicu a začne znova kosiť, použite príkaz Next start time.

Poznámka: Musí byť správne nastavené časové pásmo vašej robotickej kosačky a musí byť zosúladené s časovým pásmom aplikácie Alexa. V opačnom prípade môžu byť dátum a čas, ktoré vám oznámi zariadenie Alexa, nesprávne.

JAZYKHLASOVÝ PRÍKAZ
AngličtinaWhen's the next start time?
When will my Automower start mowing again?
NemčinaWann fängt er wieder an zu mähen?
Wann mäht mein Automower wieder?
Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?
FrancúzštinaQuelle est l'heure de démarrage?
Quand va-t-il recommencer à tondre?
À quelle heure commencera la prochaine tonte?

Ďalšie príkazy

Samozrejme, zariadeniu Alexa môžete zadávať akékoľvek štandardné vety, napríklad Please repeat, Help me, Cancel a podobne.

Často kladené otázky: Kosačka Husqvarna Automower® a integrácia do inteligentnej domácnosti

Áno.
Podrobný návod nájdete tu

Modely Husqvarna Automower® s mobilným pripojením alebo pripojením k Wi-Fi alebo modely vybavené súpravou Automower® Connect je možné pripojiť k službám Google Home alebo Amazon Alexa.

V súčasnosti môžete ovládať svoju robotickú kosačku Automower® pomocou služieb Google Assistant a Amazon Alexa, nie však pomocou aplikácie Siri.