1. Často kladené otázky
Príručky na používanie

Ako ovládať kosačku Automower® pomocou služby Google Assistant

Existuje mnoho spôsobov, ako hovoriť s robotickou kosačkou Automower® pomocou služby Google Assistant. Nižšie nájdete niekoľko príkladov hlasových príkazov, ktoré vám pomôžu ovládať kosačky, ktoré sú súčasťou vašich zariadení Google Home.

Prvý krok

Ak chcete robotickú kosačku Automower® ovládať pomocou aplikácie Google Assistant, musíte ju najprv pridať ako zariadenie do aplikácie Google Home. Informácie o tom nájdete v časti Pridanie robotickej kosačky Automower® k službe Google Home.

Informácie o tom, aké jazyky môžete používať na ovládanie kosačky pomocou služby Google Home, nájdete v časti Jazyky podporované službou Google Assistant

Activácia služby Google Assistant

Služba Google Assistant je pripravená pomôcť vám, kedykoľvek a kdekoľvek to potrebujete. Stačí povedať „Hej Google“ alebo „OK Google“ a potom vykonať ľubovoľný z nižšie uvedených príkazov na ovládanie kosačky.

Ďalšie informácie o postupe aktivácie služby Google Assistant nájdete v článku Používanie hlasového vyhľadávania a akcií Hey Google

Ako nazvať svoju kosačku

Keď svojej kosačke zadávate príkazy, môžete použiť (napríklad) nasledujúce názvy:

 • Robotická kosačka alebo kosačka (ak máte v službe Google Home iba jednu kosačku)
 • Názov kosačky, napríklad Hawaii, ako je uvedené v príkladoch nižšie. Názov kosačky je uvedený v aplikácii Automower® Connect v časti Moje kosačky > Podrobnosti o kosačke. Odporúčame vám, aby ste si vybrali názov kosačky, ktorý sa ľahko vyslovuje. Asistent Google tak ľahšie porozumie príkazu.
 • All Automowers (Všetky robotické kosačky) alebo all mowers (všetky kosačky) – ak ste do služby Google Home pridali niekoľko kosačiek.

Príkazy

Spustenie/Obnovenie

Ak je kosačka dostatočne nabitá, tento príkaz spustí kosačku na 12 hodín, čím obíde plán. Po 12 hodinách kosačka pokračuje podľa plánu.

Pri použití príkazu budete požiadaní o zadanie PIN kódu Google. Ak chcete nastaviť PIN kód Google, otvorte aplikáciu Automower® Connect, ťuknite na ikonu ponuky, vyberte položky Účet > PIN kód Google a zadajte štvorciferný kód.

Príklad:

 • Start Automower
 • Start Hawaii
 • Start all my mowers
 • Resume mower

Ak niekto na vašej kosačke stlačil tlačidlo STOP, aplikácia Google Assistant nemôže reštartovať kosačku. Namiesto toho ju musíte reštartovať tak, že zadáte PIN kód na klávesnici kosačky a zatvoríte kryt.

Spustiť na X hodín/minút

Pokračovať

Pokračuje v prevádzke podľa plánu, napríklad ak je kosačka práve pozastavená alebo zaparkovaná. Kosačka sa príkazom spustí okamžite iba v tom prípade, ak je kosačka naplánovaná na prevádzku. Ak sa kosačka nabíja, spustí sa, keď bude akumulátor dostatočne nabitý.

Pri použití príkazu budete požiadaní o zadanie PIN kódu Google. Ak chcete nastaviť PIN kód Google, otvorte aplikáciu Automower® Connect, ťuknite na ikonu ponuky, vyberte položky Účet > PIN kód Google a zadajte štvorciferný kód.

Príklad:

 • Resume mower

Ak niekto na vašej kosačke stlačil tlačidlo STOP, aplikácia Google Assistant nemôže reštartovať kosačku. Namiesto toho ju musíte reštartovať tak, že zadáte PIN kód na klávesnici kosačky a zatvoríte kryt.

Zaparkovať

Spôsobí, že sa kosačka vráti do nabíjacej stanice a zostane tam počas tohto kosenia.

Keď sa začne ďalšie plánované kosenie (napríklad nasledujúci deň), príkaz parkovania už nie je platný a vaša kosačka začne kosiť trávnik znova podľa plánu.

Príklad:

 • Park Automower
 • Dock Hawaii
 • Send the lawn mower home
 • Park all my mowers

Pause

Pozastaví kosačku tam, kde sa nachádza, kým jej nedáte nový príkaz. Keď zadáte príkaz na pozastavenie, kosačku môžete jednoducho reštartovať pomocou služby Google Assistant alebo aplikácie Automower® Connect.

Ak chcete kosačku pozastaviť na dlhšie ako 25 minút, odporúčame kosačku radšej zaparkovať.

Príklad:

 • Pause Hawaii
 • Stop mower
 • Stop Automower

Status

Poskytne vám stručné aktuálne informácie o tom, čo kosačka práve robí.

Príklad:

 • Is Automower running?
 • What is the Hawaii battery level?

Ďalšie príkazy

Službe Google Assistant môžete, samozrejme, povedať akékoľvek štandardné frázy, napríklad „Opakovať znova“.

Čo sa môžete opýtať služby Google Assistant?

Často kladené otázky: Kosačka Husqvarna Automower® a integrácia s inteligentnou domácnosťou

Modely Husqvarna Automower® s mobilným pripojením alebo pripojením Wi-Fi alebo modely vybavené súpravou Automower® Connect sa môžu pripojiť k službe Google Home alebo Amazon Alexa.

V súčasnosti môžete ovládať svoju robotickú kosačku Automower® pomocou služby Google Assistant a Amazon Alexa, nie však pomocou aplikácie Siri.