Google Home, Automower 435X AWD
Príručky na používanie

Ako ovládať kosačku Automower® pomocou služby Google Assistant

Existuje mnoho spôsobov, ako hovoriť s robotickou kosačkou Automower® pomocou služby Google Assistant. Nasleduje niekoľko príkladov hlasových príkazov, ktoré vám pomôžu ovládať kosačky, ktoré sú medzi vašimi zariadeniami v službe Google Home.

Prvý krok

Ak chcete ovládať svoju robotickú kosačku Automower® pomocou služby Google Assistant, musíte ju najskôr pridať ako zariadenie do svojej aplikácie Google Home. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v časti Pridanie robotickej kosačky Automower® do aplikácie Google Home.

Zoznam jazykov, ktoré môžete používať na ovládanie kosačky pomocou služby Google Home, nájdete v časti Jazyky podporované službou Google Assistant

Aktivácia služby Google Assistant

Služba Google Assistant je pripravená pomôcť vám, kedykoľvek a kdekoľvek to potrebujete. Ak chcete ovládať svoju kosačku, povedzte „Hej Google“ alebo „OK Google“ a potom riaďte pokynmi uvedenými nižšie.

Ďalšie informácie o aktivácii služby Google Assistant nájdete v časti Používanie hlasových vyhľadávaní a úkonov Hej Google

Ako nazvať svoju kosačku

Keď svojej kosačke zadávate príkazy, môžete použiť (napríklad) nasledujúce názvy:

 • robotická kosačka alebo kosačka (ak máte v službe Google Home iba jednu kosačku)
 • názov kosačky, ako napríklad Havaj, ako je uvedené v príkladoch nižšie. Názov kosačky je uvedený v aplikácii Automower® Connect v časti Moje kosačky > Podrobnosti o kosačke. Odporúčame vám, aby ste si vybrali názov kosačky, ktorý sa ľahko vyslovuje. Potom je pre službu Google Assistant jednoduchšie rozpoznať príkaz bez nedorozumení.
 • všetky robotické kosačky alebo všetky kosačky (ak ste do služby Google Home pridali niekoľko kosačiek).

Príkazy

Spustiť/Obnoviť

Spustí kosačku podľa plánu, napríklad ak je kosačka práve pozastavená alebo zaparkovaná. Príkaz spustí kosačku hneď, iba ak je naplánovaný chod kosačky. Ak je kosačka zaparkovaná v nabíjacej stanici, spustí sa po dostatočnom nabití batérie.

Pri použití príkazu budete požiadaní o zadanie PIN kódu Google. Ak chcete nastaviť PIN kód Google, otvorte aplikáciu Automower® Connect, klepnite na ikonu ponuky, vyberte položky Účet > PIN kód Google a zadajte štvormiestny kód.

Príklad:

 • Spustiť robotickú kosačku
 • Spustiť Havaj
 • Spustiť všetky moje kosačky
 • Pokračovať v kosení

Ak niekto na vašej kosačke stlačil tlačidlo STOP, Asistent Google nemôže kosačku reštartovať. Namiesto toho musíte na klávesnici kosačky zadať PIN kód a zatvoriť kryt na jej reštartovanie.

Spustiť na X hodín/minút

Prepíše aktuálny plán a hneď spustí chod kosačky na zadanú dobu. Ak je kosačka zaparkovaná v nabíjacej stanici, spustí sa po dostatočnom nabití batérie.

Pri použití príkazu budete požiadaní o zadanie PIN kódu Google. Ak chcete nastaviť PIN kód Google, otvorte aplikáciu Automower® Connect, klepnite na ikonu ponuky, vyberte položky Účet > PIN kód Google a zadajte štvormiestny kód.

Príklad:

 • Spustiť kosačku na 45 minút
 • Spustiť všetky kosačky na 2 hodiny

Ak niekto na vašej kosačke stlačil tlačidlo STOP, Asistent Google nemôže kosačku reštartovať. Namiesto toho musíte na klávesnici kosačky zadať PIN kód a zatvoriť kryt na jej reštartovanie.

Zaparkovať

Počas daného plánovaného kosenia sa vaša kosačka vráti do nabíjacej stanice a zostane tam.

Keď sa začne ďalšie plánované kosenie (napríklad nasledujúci deň), príkaz parkovania už nie je platný a vaša kosačka začne kosiť trávnik znova podľa plánu.

Príklad:

 • Zaparkovať robotickú kosačku
 • Dokovať Havaj
 • Poslať kosačku domov
 • Zaparkovať všetky moje kosačky

Pozastavenie

Pozastaví vašu kosačku tam, kde je, kým jej nezadáte nový príkaz. Keď zadáte príkaz na pozastavenie, kosačku môžete jednoducho reštartovať pomocou služby Google Assistant alebo aplikácie Automower® Connect.

Ak chcete kosačku pozastaviť na viac ako 25 minút, odporúčame vám kosačku radšej zaparkovať.

Príklad:

 • Pozastaviť Havaj
 • Zastaviť kosačku
 • Zastaviť robotickú kosačku

Stav

Poskytuje vám stručné informácie o tom, čo vaša kosačka práve robí.

Príklad:

 • Čo robí Havaj?
 • Je robotická kosačka v prevádzke?
 • Aký je stav batérie (kosačky) Havaj?
 • Čo robia moje kosačky?

Ďalšie príkazy

Službe Google Assistant môžete, samozrejme, povedať akékoľvek štandardné frázy, napríklad „Opakovať znova“.

Čo sa môžete opýtať služby Google Assistant?