Fúkače lístia26. 3. 2024

Údržba fúkača lístia

Ak chcete, aby fúkač optimálne fungoval, je potrebné v stanovených intervaloch vykonávať údržbu. Niektoré typy údržby sa dajú vykonať jednoducho a niektoré musí vykonať autorizovaný predajca.

Údržba benzínového fúkača lístia

 • Očistite vonkajšie časti výrobku suchou handričkou. Nepoužívajte vodu.
 • Skontrolujte, či ovládacia rukoväť funguje správne.
 • Skontrolujte, či vypínač štart/stop funguje správne.
 • Skontrolujte tesnosť motora, palivovej nádrže a rozvodov paliva.
 • Vyčistite vzduchový filter a v prípade potreby ho vymeňte. Ako vyčistiť alebo vymeniť vzduchový filter na fúkači
 • Dotiahnite matice a skrutky.
 • Skontrolujte nasávanie vzduchu a uistite sa, či nie je upchaté.
 • Očistite palivovú nádrž.
 • Skontrolujte všetky káble a konektory.

Údržba akumulátorového fúkača lístia

UPOZORNENIE: Pred vykonaním akejkoľvek údržby vyberte akumulátor.

 • Očistite vonkajšie časti výrobku suchou handričkou. Nepoužívajte vodu.
 • Rukoväte udržiavajte suché, čisté a neznečistené olejom a mazivom.
 • Skontrolujte, či správne funguje štartovacie/vypínacie tlačidlo a či nie je poškodené.
 • Skontrolujte, či páčka vypínača a zaistenie páčky vypínača fungujú správne z bezpečnostného hľadiska.
 • Skontrolujte, či všetky ovládacie prvky fungujú a nie sú poškodené.
 • Skontrolujte, či sú dotiahnuté matice a skrutky.
 • Skontrolujte, či uvoľňovacie tlačidlo na akumulátore funguje správne a riadne ho zaistí vo výrobku.
 • Skontrolujte, či nie je poškodená nabíjačka a či funguje správne.
 • Skontrolujte, či nie je poškodený akumulátor.
 • Skontrolujte, či je akumulátor nabitý.
 • Skontrolujte, či sa v nasávaní vzduchu do motora nenachádzajú nečistoty. Vyčistite nasávanie vzduchu stlačeným vzduchom.
 • Vyčistite nasávanie vzduchu ventilátora.
 • Skontrolujte prepojenia medzi akumulátorom a výrobkom.
Bolo tento článok užitočný?