Fúkače lístia26. 3. 2024

Čistenie chladiaceho systému na fúkači lístia

Ak chcete, aby bol fúkač v dobrom stave, dbajte na čistenie jeho chladiaceho systému.

Chladiaci systém čistite raz za týždeň, alebo častejšie, ak pracujete v prašných podmienkach.

Znečistený alebo zanesený chladiaci systém môže spôsobiť, že sa fúkač bude prehrievať.

K tomu potrebujete:

  • ochranné rukavice
  • čistiacu kefku

Súčasti chladiaceho systému:

  • prívod vzduchu na štartéri
  • chladiace rebrá na valci
  • kryt valca

Ako vyčistiť chladiaci systém na fúkači lístia

  1. Kefkou očistite chladiaci systém raz týždenne alebo v prípade potreby aj častejšie.
  2. Skontrolujte, či chladiaci systém nie je znečistený ani upchatý.

Bolo tento článok užitočný?