Ridery26. 3. 2024

Prečo dochádza k nadmerným vibráciám počas používania kosačky so sediacou obsluhou?

Počas používania kosačky so sediacou obsluhou môžete zaznamenať nadmerné vibrácie.

Časté príčiny nadmerných vibrácií

Kosenie vysokej a mokrej trávy

Keď je tráva vysoká a mokrá, bude sa ťažšie kosiť. Nastavenie nízkej výšky rezu môže spôsobovať nadmerné vibrácie výrobku. Začnite s kosením trávy pri vyššej výške rezu a potom ju znížte a pokoste rovnakú plochu opätovne.

Poškodený motor

Ak je jeden z valcov motora poškodený alebo nefunkčný, môže sa stať, že zvuk a vibrácie výrobku sa zmenia.

Poškodené nože

Pri práci s kosačkou so sediacou obsluhou sa môžu náhodne poškodiť kosiace nože. Môže sa tak stať pri náraze na kameň alebo iný tvrdý objekt.

Ak sa to stane, nože môžu byť nevyvážené a môžu spôsobovať vibrácie. V takom prípade skontrolujte nože a v prípade potreby ich vymeňte.

Ako skontrolovať a vymeniť nože na kosačke so sediacou obsluhou

Bolo tento článok užitočný?