Ridery26. 3. 2024

Ako skontrolovať a vymeniť nože na kosačke so sediacou obsluhou

Pri práci na kosačke sa nože môžu poškodiť alebo zlomiť.

Ak chcete, aby váš výrobok optimálne fungoval, dbajte na to, aby boli nože v dobrom stave.

Poškodené alebo nesprávne vyvážené nože môžu spôsobiť poškodenie výrobku.

Ak sú nože tupé, obráťte sa na svojho autorizovaného miestneho predajcu.

UPOZORNENIE: Z bezpečnostných dôvodov pri manipulácii s nožmi vždy používajte ochranné rukavice.

Ako skontrolovať nože

 1. Nastavte žacie ústrojenstvo do servisnej polohy.
 2. Pohľadom skontrolujte, či nie sú nože poškodené a či nie je potrebné ich naostriť.
 3. Utiahnite skrutky noža uťahovacím momentom, ktorý je určený pre vašu kosačku so sediacou obsluhou. Informácie nájdete v návode na obsluhu.
 1. Nastavte žacie ústrojenstvo do servisnej polohy.
 2. Pohľadom skontrolujte, či nie sú nože poškodené a či nie je potrebné ich naostriť.
 3. Utiahnite skrutky noža uťahovacím momentom, ktorý je určený pre vašu kosačku so sediacou obsluhou. Informácie nájdete v návode na obsluhu.

Ako vymeniť nože

UPOZORNENIE: Nesprávny typ nožov alebo nevyvážené nože môžu spôsobiť odhadzovanie predmetov zo žacieho ústrojenstva a vážne poranenie. Používajte nože, ktoré sú určené pre váš model kosačky so sediacou obsluhou.

UPOZORNENIE: Poškodené alebo nesprávne vyvážené nože môžu spôsobiť poškodenie výrobkov. Vymeňte poškodené nože. S naostrením a vyvážením tupých nožov vám pomôže schválený servisný zástupca.

 1. Nastavte žacie ústrojenstvo do servisnej polohy.
 2. Zaistite nôž pomocou dreveného bloku.
 3. Uvoľnite a demontujte skrutku noža, podložky a nôž.
 4. Zostavte nový nôž s koncami, ktoré majú uhol v smere žacieho ústrojenstva.
 5. Nasaďte nôž, podložku a skrutku. Utiahnite skrutku krútiacim momentom, ktorý je určený pre vašu kosačku so sediacou obsluhou. Tieto informácie nájdete v návode na obsluhu pre váš výrobok.
 1. Nastavte žacie ústrojenstvo do servisnej polohy.
 2. Zaistite nôž pomocou dreveného bloku.
 3. Uvoľnite a demontujte skrutku noža, podložky, nôž a držiak noža.
 4. Namontujte nový nôž ohnutými koncami v smere žacieho ústrojenstva.
 5. Nasaďte nôž, podložku a skrutku. Utiahnite skrutku krútiacim momentom, ktorý je určený pre vašu kosačku so sediacou obsluhou. Tieto informácie nájdete v návode na obsluhu pre váš výrobok.
Bolo tento článok užitočný?