Ridery26. 3. 2024

Ako nastaviť kosačku so sediacou obsluhou do servisnej polohy

Keď chcete očistiť žacie ústrojenstvo alebo len chcete skontrolovať nože, je potrebné nastaviť kosačku do servisnej polohy. Postup je nasledovný.

Kosačka so sediacou obsluhou série R200, servisná poloha

 1. Nastavte páku nastavenie výšky do servisnej polohy
 2. Aktivujte parkovaciu brzdu
 3. Majte pri sebe kľúč zapaľovania s pripojeným nástrojom
 4. Odstráňte kryt
 5. Odpojte tyč žacieho ústrojenstva
 6. Uvoľnite napínač remeňa
 7. Odpojte hnací remeň
 8. Potiahnite a zdvihnite žacie ústrojenstvo
 9. Nadvihnite žacie ústrojenstvo a uvoľnite poistku
 10. Zatlačte ho na miesto
 11. Pripojte tyč žacieho ústrojenstva
 12. Pripojte hnací remeň
 13. Potiahnite napínač remeňa do správnej polohy
 14. Pamätajte na opustenie servisnej polohy

Kosačka so sediacou obsluhou série R300, servisná poloha

 1. Zdvihnite žacie ústrojenstvo
 2. Nastavte páku nastavenie výšky do servisnej polohy
 3. Aktivujte parkovaciu brzdu
 4. Majte pri sebe kľúč zapaľovania s pripojeným nástrojom
 5. Odstráňte kryt
 6. Uvoľnite napínač remeňa
 7. Odpojte tyč žacieho ústrojenstva
 8. Odpojte hnací remeň
 9. Potiahnite a zdvihnite žacie ústrojenstvo, automaticky sa zaistí
 10. Nadvihnite žacie ústrojenstvo a uvoľnite poistku
 11. Zatlačte ho na miesto
 12. Pripojte hnací remeň
 13. Pripojte tyč žacieho ústrojenstva
 14. Potiahnite napínač remeňa do správnej polohy
 15. Pamätajte na opustenie servisnej polohy

Nastavenie žacieho ústrojenstva do servisnej polohy

 1. Zaparkujte s výrobkom na rovnom podklade.
 2. Prepnite vypínač do polohy „0“.
 3. Nastavte páku výšky rezu do servisnej polohy.
 4. Uvoľnite svorku na prednom kryte pomocou nástroja pripevneného na kľúči zapaľovania a odstráňte kryt.
 5. Zdvihnite poistku výšky rezu a vložte ju do držiaka.
 6. Odpojte kábel od žacieho ústrojenstva.
 7. Rukou deaktivujte zámok na žacom ústrojenstve. Druhou rukou vytiahnite žacie ústrojenstvo.
 8. Zdvihnite žacie ústrojenstvo do zvislej polohy, aby ste počuli kliknutie. Žacie ústrojenstvo sa automaticky uzamkne vo zvislej polohe.

Nastavenie žacieho ústrojenstva do polohy kosenia

 1. Podržte predný okraj žacieho ústrojenstva.
 2. Druhou rukou uvoľnite poistku.
 3. Sklopte žacie ústrojenstvo nadol a zatlačte ho až na doraz.
 4. Pripojte kábel k žaciemu ústrojenstvu.
 5. Zdvihnite poistku výšky rezu z držiaka poistky a vložte ju do otvoru.
 6. Nasaďte predný kryt.
 7. Presuňte páku výšky rezu zo servisnej polohy do jednej z očíslovaných polôh.
Bolo tento článok užitočný?