Mobilní operátori a SIM karty pre robotické kosačky Automower®

Ak je robotická kosačka Automower® pripojená k službe Automower® Connect a Husqvarna Cloud pomocou mobilnej siete, má nainštalovanú SIM kartu. SIM karta slúži na pripojenie kosačky k mobilnej sieti a umožňuje jej komunikovať s aplikáciou Automower® Connect, aby ste ju mohli ovládať odkiaľkoľvek.

Aké náklady sú spojené s používaním služby Automower® Connect?

Služba Automower® Connect je bezplatná a SIM karta poskytovaná spoločnosťou Husqvarna umožňuje vašej kosačke bezplatnú konektivitu na 10 rokov.** Nie je potrebné podpisovať samostatnú zmluvu s mobilným operátorom a s používaním služby Automower® Connect nie sú spojené žiadne prevádzkové náklady.

Ktorého mobilného operátora využíva služba Automower® Connect?

V rôznych krajinách využívame služby rôznych mobilných a roamingových operátorov, aby sme vedeli poskytnúť čo najlepšie pokrytie v rámci jednotlivých trhov.

Viem vymeniť SIM kartu v kosačke za kartu iného mobilného operátora?

Vaša kosačka disponuje SIM kartou, ktorá má pokrytie vo väčšine častí sveta. Je však možné prejsť na operátora podľa vášho výberu. Ak by ste tak chceli urobiť, kontaktujte svojho predajcu.

Koľko údajov využíva aplikácia Automower® Connect každý mesiac?

Aplikácia Automower® Connect využíva približne 25 MB za mesiac počas používania, ale spotreba údajov sa líši podľa modelu kosačky a jej využívania.

Viem zistiť zostávajúci objem prostriedkov na predplatenej SIM karte mojej kosačky?

Sú započítané všetky dátové toky. Nie je možné zistiť zostávajúce prostriedky.

*Okrem modelov Automower® 330X. Na používanie aplikácie Automower® Connect s robotickou kosačkou Automower® 330X bude potrebné nainštalovať súpravu Automower® Connect.
**Za predpokladu, že služba Automower® Connect bude podporovať mobilnú technológiu vo vašej krajine počas celého obdobia a že tam bude pôsobiť poskytovateľ mobilného pripojenia.

Viac informácií

Ktoré robotické kosačky Automower® je možné ovládať aplikáciou Automower® Connect?

Bolo tento článok užitočný?