Ktoré robotické kosačky Automower® je možné ovládať aplikáciou Automower® Connect?

Všetky modely Automower® X 1 (modely s názvom končiacim na písmeno X, ako napr. Automower® 405X) a série 500 dokážu so službou Husqvarna Cloud komunikovať cez mobilnú sieť. Vďaka tomu môžete kosačku ovládať odkiaľkoľvek a kedykoľvek pomocou aplikácie Automower® Connect a služieb inteligentnej domácnosti, ak má kosačka mobilný signál.

Všetky robotické kosačky Automower® (vrátane modelov X) vyrobené v roku 2018 alebo neskôr2 dokážu s aplikáciou Automower® Connect komunikovať cez Bluetooth, vďaka čomu takú kosačku môžete ovládať pomocou aplikácie, keď ste v dosahu signálu Bluetooth kosačky (30 m).

Modely Automower® NERA a Aspire™ R4 tiež podporujú komunikáciu cez Wi-Fi, ktorá ponúka podobné možnosti ako mobilná komunikácia.

Modely vyrobené pred rokom 2018 nemajú potrebné súčasti a firmvér na komunikáciu so službou Automower® Connect.

Ďalšie informácie o používaní aplikácie Automower® Connect

Chcete používať službu Automower® Connect so starším modelom?

Ak chcete využívať všetky funkcie aplikácie Automower® Connect s modelom kosačky, ktorá podporuje iba Bluetooth, alebo modelom spred roku 2018, možno môžete nainštalovať súpravu Automower® Connect, čo je príslušenstvo, ktoré umožňuje kosačke komunikovať so službou Husqvarna Cloud cez mobilnú sieť3. Vďaka tomu môžete kosačku ovládať odkiaľkoľvek a kedykoľvek pomocou aplikácie Automower® Connect a služieb inteligentnej domácnosti. Ďalšie informácie o súprave Automower® Connect získate od miestneho predajcu.

Ako zistím, či má moja robotická kosačka Automower® nainštalovanú súpravu Automower® Connect?

Ak si nie ste istí, či už má vaša kosačka nainštalovanú súpravu Automower® Connect, skontrolujte nasledujúce:

  1. Otvorte hlavnú ponuku ovládacieho panela kosačky.
  2. Otvorte položku Príslušenstvo.

Ak vaša kosačka disponuje súpravou Automower® Connect, jedna z možností, ktorá sa dá v ponuke zapnúť, je Automower® Connect.

1Okrem modelu Automower® 330X.
2Okrem modelu Automower® 105.
3Nie je k dispozícii pre modely Automower® Aspire™ R4 a 105.

Bolo tento článok užitočný?