Ako pridať výrobok do aplikácie Husqvarna Connect

Pridajte svoje výrobky do aplikácie Husqvarna Connect, aby ste mali prístup k upozorneniam v reálnom čase, údajom o výrobku, digitálnym príručkám, návodom a ďalšiemu obsahu. Výrobky je možné do aplikácie Husqvarna Connect pridávať pomocou pripojenia Bluetooth, zoskenovaním QR kódu, alebo manuálnym zadaním informácií o výrobku.

Pozrite si nasledujúce video, v ktorom zistíte viac, alebo postupujte podľa pokynov nižšie. Nezáleží na tom, či je váš výrobok nový alebo bol už používaný.

Pridanie výrobku pomocou pripojenia Bluetooth

Ak váš výrobok podporuje Bluetooth, môžete ho pripojiť priamo k aplikácii.

 1. Zapnite výrobok.
 2. Uistite sa, že máte v telefóne zapnutý Bluetooth a služby určovania polohy.
 3. Otvorte aplikáciu Husqvarna Connect a ťuknite na ikonu plus (+).
 4. Vyberte kartu Bluetooth.
 5. Držte telefón v blízkosti výrobku. Telefón by mal teraz nájsť výrobok a zobraziť ho v zozname.
 6. Ťuknutím na výrobok v zozname ho pridajte do aplikácie.

Pridanie výrobku naskenovaním QR kódu

 1. Otvorte aplikáciu Husqvarna Connect a ťuknite na ikonu plus (+).
 2. Vyberte kartu Naskenovať QR kód.
 3. Nájdite a naskenujte QR kód na výrobku, aby sa pridal do aplikácie.

Manuálne pridanie výrobku

 1. Otvorte aplikáciu Husqvarna Connect a ťuknite na ikonu plus (+).
 2. Vyberte kartu Manuálne zadanie.
 3. Vyberte svoj výrobok vyhľadaním v zozname.
 4. Nájdite štítok na výrobku a zadajte potrebné informácie.
 5. Ťuknutím na tlačidlo Pokračovať pridajte výrobok do aplikácie.

Pozrite si aj:

Ako začať s aplikáciou Husqvarna Connect

Bolo tento článok užitočný?