Ako povoliť služby určovania polohy a prístup k funkcii Bluetooth na telefóne

Na pripojenie k výrobku cez Bluetooth potrebuje vaša aplikácia Husqvarna, napr. Automower® Connect alebo Husqvarna Connect, prístup k funkcii Bluetooth (iPhone a Android) a službám určovania polohy (iba Android).

Predtým, ako sa pokúsite pripojiť cez Bluetooth, skontrolujte nasledovné:

Telefóny iPhone

 1. Skontrolujte, či je Bluetooth zapnutý na vašom telefóne: Zapnite Bluetooth.
 2. Skontrolujte, či má aplikácia povolený prístup k rozhraniu Bluetooth:
  1. Ťuknite na Nastavenia.
  2. Vyberte aplikáciu.
  3. Zapnite Bluetooth.

Systémy Android

 1. Skontrolujte, či máte zapnuté služby určovania polohy na svojom telefóne: Zapnite služby určovania polohy na telefóne.
 2. Skontrolujte, či sú služby určovania polohy povolené pre aplikáciu: Zapnite služby určovania polohy pre aplikáciu.
 3. Skontrolujte, či je Bluetooth zapnutý v nastaveniach vášho telefónu: Zapnite Bluetooth.
Bolo tento článok užitočný?