Roboty koszace11.02.2024

Zabezpieczanie robota koszącego Automower® na czas burzy

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia podzespołów elektrycznych robota koszącego Automower® i jego stacji ładującej w przypadku burzy zalecamy odłączenie wszystkich przewodów od stacji ładującej (przewód zasilania, przewód ograniczający i przewody doprowadzające).

Ogólne wskazówki

 1. Przechylić osłonę stacji ładującej.
 2. Odłączyć złącze zasilania.
 3. Oznaczyć przewody w celu ułatwienia ponownego podłączania. Złącza stacji ładującej są oznaczone jako AR, AL i G1 (oraz G2 i G3, jeśli dany model obsługuje więcej niż jeden przewód doprowadzający).
  Odłączyć wszystkie przewody od stacji ładującej
 4. Odłączyć wszystkie przewody.
 5. Zamknąć osłonę stacji ładującej, aby zabezpieczyć połączenia przed deszczem.

W przypadku modeli Automower® NERA

Obejrzyj ten film i wykonaj poniższe czynności, aby odłączyć przewody i zasilanie w modelach Automower® NERA.

 1. Delikatnie podnieść i przechylić górną część stacji ładującej.
 2. Otworzyć pokrywę.
 3. Odłączyć złącze zasilania.
 4. Odłączyć złącze przewodu pętli.
 5. Zamknąć pokrywę i przechylić górną część stacji ładującej z powrotem na swoje miejsce.

Stacja referencyjna EPOS™

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podzespołów elektrycznych stacji referencyjnej w przypadku burzy, odłącz zasilanie. Jeśli w pobliżu znajduje się piorunochron, należy się upewnić, że stacja referencyjna nie jest zainstalowana wyżej niż piorunochron.

Ponowne podłączanie przewodów po burzy

Po burzy:

 • Ostrożnie podłączyć wszystkie przewody stacji ładującej, upewniając się, że każdy przewód jest prawidłowo podłączony w odpowiednim miejscu.
 • Przywrócić zasilanie stacji referencyjnej.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego Automower®, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?