Roboty koszace01.03.2024

Wyświetlanie historii komunikatów robota koszącego Automower®

Jeśli wystąpi błąd i robot koszący Automower® zostanie zatrzymany, np. utknie lub rozładuje mu się akumulator, zapisany zostanie komunikat dotyczący zakłócenia i czasu jego wystąpienia.

Ostatnie 50 komunikatów o błędach i komunikatów informacyjnych robota koszącego Automower® jest zapisywanych i można uzyskać do nich dostęp na wyświetlaczu kosiarki lub w aplikacji Automower® Connect.

Należy pamiętać, że niektóre wiadomości nie mają znaczenia krytycznego, dlatego nie są wysyłane powiadomienia na telefon, więc w rejestrze może znajdować się więcej komunikatów niż te, na temat których wysłano na telefon powiadomienia.

Wyświetlanie rejestru komunikatów na wyświetlaczu kosiarki

Aby uzyskać dostęp do rejestru komunikatów kosiarki, na wyświetlaczu kosiarki przejdź do opcji Komunikaty > Komunikaty i komunikaty o błędach > Komunikaty Informacyjne.

Wyświetlanie rejestru komunikatów w aplikacji Automower® Connect

W aplikacji Automower® Connect rejestr komunikatów jest wyświetlany w sekcji Komunikaty. Należy pamiętać, że w przypadku wielu modeli Automower® do uzyskania dostępu do rejestru komunikatów w aplikacji Automower® Connect konieczne jest połączenie się z kosiarką za pomocą technologii Bluetooth.

Czy ten artykuł był pomocny?