Traktor ogrodowy trudno jest uruchomić

Mogą wystąpić różne sytuacje, w których traktor ogrodowy Husqvarna trudno jest uruchomić. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak typ produktu, stan akumulatora i paliwo.

Ładowanie akumulatora

Sprawdzić akumulator w traktorze ogrodowym.

Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, akumulator traktora ogrodowego może utracić moc.

Naładować akumulator, jeśli jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik.

Ładowanie na elektromagnesie rozrusznika

  1. Podłączyć dodatni (+) przewód ładowania do zacisku dodatniego (+) (A) elektromagnesu rozrusznika.
  2. Podłączyć ujemny (-) przewód ładowania do ujemnego (-) punktu połączenia (B). UWAGA: Nie używać ładowarki rozruchowej. Spowoduje to uszkodzenie układu elektrycznego produktu.
  3. Zawsze odłączać stację ładującą przed uruchomieniem silnika.

Ładowanie na akumulatorze

UWAGA: W zależności od modelu traktora ogrodowego umiejscowienie akumulatora może się różnić.

Naładować akumulator za pomocą standardowej ładowarki.

Napełnić zbiornik świeżym paliwem

Napełnić zbiornik paliwa urządzenia do poziomu dolnej krawędzi szyjki wlewu. Nie przepełniać.

Zawsze używać świeżego, czystego, zwykłego paliwa o liczbie oktanowej co najmniej 87.

Nie mieszać oleju z paliwem. Aby zapewnić świeżość paliwa, należy kupować benzynę w ilości, która zostanie zużyta w ciągu 30 dni.

OSTRZEŻENIE: Wycierać wszelkie ślady rozlanego paliwa. Nie stosować, nie przechowywać ani nie rozlewać paliwa w pobliżu otwartego ognia.

Sprawdzić filtr powietrza

Zatkany filtr powietrza może spowodować zasysanie zanieczyszczeń do silnika.

Jeśli filtr powietrza jest zatkany, silnik nie otrzymuje wystarczającej ilości powietrza.

Jak wyczyścić filtr powietrza

Wymienić filtr paliwa

Filtr paliwa w traktorze ogrodowym należy wymieniać raz na sezon.

Jeśli filtr paliwa ulegnie zapchaniu, wymienić go.

Jak wymienić filtr paliwa

Wymienić świecę zapłonową

Jeśli świeca zapłonowa w traktorze ogrodowym jest brudna lub uszkodzona, uruchomienie produktu będzie utrudnione.

Wymienić świecę zapłonową w traktorze ogrodowym

Czy ten artykuł był pomocny?