Sposób montażu pistoletu natryskowego / krótkiej dyszy na myjce ciśnieniowej

Krótka dysza ma prosty strumień wody o niskim ciśnieniu, którego można używać do prostego spłukiwania powierzchni.

Krótką dyszę montuje się bezpośrednio na uchwycie pistoletu/spryskiwacza.

Montaż krótkiej dyszy na uchwycie pistoletu/spryskiwacza myjki ciśnieniowej

Aby założyć krótką dyszę, należy przytrzymać uchwyt spryskiwacza jedną ręką i wcisnąć złącze na dyszy do uchwytu spryskiwacza. Obrócić dyszę w prawo i zwolnić ją.

Demontaż krótkiej dyszy z uchwytu pistoletu/spryskiwacza myjki ciśnieniowej

Aby zdjąć krótką dyszę, należy ją nacisnąć i obrócić w lewo. Wyciągnąć dyszę z uchwytu pistoletu/spryskiwacza.

Czy ten artykuł był pomocny?