Roboty koszace05.03.2024

Rozumienie wydajności roboczej i maksymalnego czasu koszenia robota koszącego Automower®

Wydajność robocza

Wydajność robocza robota koszącego wskazuje obszar, jaki może on skosić na godzinę i na dzień podczas pracy z pełną wydajnością. Wartość tę oblicza się przy założeniu, że harmonogram pracy urządzenia pozwala na jego ciągłą pracę przez siedem dni w tygodniu na płaskim terenie.

Informacje na temat wydajności roboczej konkretnego modelu można znaleźć w specyfikacji technicznej w instrukcji obsługi.

Maksymalny czas koszenia

Maksymalny czas koszenia na dzień jest ograniczony przez wydajność roboczą urządzenia. Wartość ta jest stała i użytkownik nie może jej zmodyfikować ani zwiększyć. Gdy urządzenie osiągnie maksymalny czas koszenia na dzień, w aplikacji Automower® Connect i na wyświetlaczu robota koszącego zostanie wyświetlony komunikat Dzisiejsze koszenie zakończone. Urządzenie wówczas samoczynnie zaparkuje i będzie czekać do następnego dnia.

Różnica między czasem pracy a maksymalnym czasem koszenia

Czas pracy i maksymalny czas koszenia to dwa różne pojęcia:

  • Maksymalny czas koszenia: to stała wartość, której użytkownik nie może regulować. Jest ona uzależniona od wydajności roboczej urządzenia.
  • Czas pracy: można go ustawić za pomocą harmonogramu na wyświetlaczu urządzenia lub w aplikacji Automower® Connect. Określa on godziny, w których urządzenie może pracować. Czas pracy obejmuje koszenie, szukanie i ładowanie. Sposób wykorzystania tego czasu zależy od różnych czynników, takich jak rozkład obszaru pracy, przyrost trawy i wiek akumulatora.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?