Roboty koszace19.04.2024

Robot koszący Husqvarna Automower® — koszenie po spirali i koszenie punktowe

Koszenie po spirali i koszenie punktowe to dwie funkcje, które umożliwiają szybkie i systematyczne koszenie obszarów trawnika z dłuższą trawą. Dostępność tych funkcji różni się w zależności od modelu. Niektóre modele wyposażono w obie funkcje, podczas gdy inne zapewniają tylko koszenie po spirali.

Koszenie po spirali a koszenie punktowe

Funkcja koszenia po spirali włącza się automatycznie, kiedy robot koszący podczas pracy wykryje obszary z długą trawą. Z kolei funkcja koszenia punktowego wymaga ręcznego umieszczenia robota koszącego na żądanym obszarze i ręcznego włączenia. Po zakończeniu koszenia po spirali lub koszenia punktowego robot koszący wznowi standardowe koszenie trawnika.

Koszenie po spirali

Gdy funkcja koszenia po spirali jest włączona, czujniki tarczy tnącej wykrywają, że robot koszący zaczyna pracować na obszarze o wyższej trawie. Następnie robot koszący automatycznie przełącza tryb pracy na koszenie po spirali, co pozwala szybciej skosić obszar z dłuższą trawą. Po zakończeniu koszenia po spirali robot koszący automatycznie wznowi standardowe koszenie trawnika.

Funkcja koszenia po spirali jest dostępna w modelach Automower® z wyświetlaczem, w tym w modelach z rozwiązaniem Automower® Access (pokrętło).

Poziomy do wyboru

Wrażliwość na zmiany wysokości trawy w zależności od stanu trawnika można regulować dzięki pięciu poziomom koszenia po spirali: niski-, niski, średni, wysoki i wysoki+. Ustawienie intensywności koszenia po spirali określa częstotliwość korzystania z tej funkcji. Ustawienia poziomu wysokiego oznaczają, że funkcja koszenia po spirali będzie używana częściej, natomiast ustawienia poziomu niskiego są równoznaczne z rzadszym włączaniem tego trybu.

Warunki pracy

 • Koszenie po spirali jest uruchamiane tylko w trybie terenu głównego. Robot koszący nie rozpoczyna koszenia po spirali w trybie obszaru odrębnego.
 • Koszenie po spirali nie włącza się na zboczach o nachyleniu większym niż 15%.
 • Koszenie po spirali ma zastosowanie tylko w obszarach pracy o nieregularnym schemacie koszenia.
 • Jeśli robot koszący Automower® często przełącza tryb pracy na koszenie po spirali, jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że trawnik nie jest koszony wystarczająco często lub długo, co skutkuje pozostawianiem obszarów z wysoką trawą. Aby rozwiązać ten problem, należy zapoznać się z harmonogramem koszenia robota koszącego i zaktualizować go w razie potrzeby.

Konfigurowanie koszenia po spirali

W przypadku robotów koszących z wyświetlaczem wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować koszenie po spirali:

 1. Przejdź do menu robota koszącego na wyświetlaczu.
 2. Poruszaj się po menu za pomocą przycisków strzałek i przycisku OK: Ustawienia > Koszenie po spirali > Stosuj koszenie po spirali.
 3. Wybierz żądaną intensywność.
 4. Naciśnij przycisk WSTECZ, aby wyjść.

W przypadku robotów koszących z pokrętłem funkcja koszenia po spirali jest dostępna w aplikacji Automower® Connect:

 1. Otwórz aplikację Automower® Connect.
 2. Wybierz swoją kosiarkę.
 3. Kliknij kolejno Więcej > Ustawienia > Operacja > Włącz koszenie po spirali.
 4. Wybierz żądaną intensywność.

Koszenie punktowe

Koszenie punktowe również jest funkcją przeznaczoną do obszarów z wysoką trawą. W przeciwieństwie do koszenia po spirali robota koszącego należy ręcznie umieścić na obszarze z wysoką trawą, a następnie ręcznie włączyć tę funkcję. Po zakończeniu koszenia punktowego robot koszący automatycznie wznowi koszenie w trybie pracy Teren główny lub Obszar odrębny.

Koszenie punktowe jest dostępne w robotach koszących Automower® z wyświetlaczem, oprócz robotów koszących z rozwiązaniem Automower® Access (pokrętło).

 • Umieść robota koszącego na żądanym obszarze i wybierz tryb koszenia punktowego.
 • Robot koszący będzie kosić ciasnym ruchem spiralnym, a po zakończeniu automatycznie wznowi standardowe koszenie trawnika.
 • Działa w obu trybach pracy: Teren główny i Obszar odrębny.
 • Ta funkcja jest szczególnie przydatna w obszarach pod meblami lub innymi obiektami, takimi jak trampoliny dla dzieci.

Konfigurowanie koszenia punktowego

Aby skonfigurować koszenie punktowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść robota koszącego na obszarze z wysoką trawą, który wymaga koszenia punktowego.
 2. Naciśnij przycisk Start na wyświetlaczu i wybierz tryb pracy Koszenie punktowe.
 3. Zamknij pokrywę.
Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.




Czy ten artykuł był pomocny?