Roboty koszace22.04.2024

Robot koszący Automower® nie kosi zgodnie z harmonogramem

Istnieje wiele powodów, dla których robot koszący Automower® może nie działać zgodnie z harmonogramem. Oto przewodnik, który pomoże Ci poznać przyczynę.

PrzyczynaEfektCzynnośćGdzie zmienić ustawienie
Urządzenie wymaga ładowaniaPodczas pracy, gdy urządzenie ma ustalony harmonogram na dłuższy czas, w razie niskiego stanu naładowania akumulatora urządzenie powróci do stacji ładującej.
Po osiągnięciu wystarczającego poziomu naładowania urządzenie powróci do pracy w zaplanowanych godzinach.
To zachowanie jest normalne i nie wymaga żadnych działań.
Jeśli czas pracy urządzenia między ładowaniami jest krótszy niż zazwyczaj, oznacza to, że akumulator się starzeje i będzie wkrótce wymagał wymiany.
Nie podejmuj czynności.
Przycisk START nie jest wciśniętyUrządzenie pozostanie zaparkowane do momentu wybrania nowego trybu pracy.Aby rozpocząć koszenie zgodnie z harmonogramem, wybrać Start > Wznowienie w głównym obszarze.
 • Wyświetlacz produktu
 • Automower® Connect > Pulpit nawigacyjny
 • Usługa Smart Home*
Urządzenie zostało ustawione do pracy na obszarze odrębnymJeśli urządzenie zostało ponownie umieszczone w stacji ładującej po koszeniu obszaru odrębnego, należy ustawić je z powrotem na działanie na obszarze głównym, aby został zastosowany harmonogram.Aby rozpocząć koszenie zgodnie z harmonogramem, wybrać Start > Wznowienie w głównym obszarze.
 • Wyświetlacz produktu
 • Automower® Connect > Pulpit nawigacyjny
Urządzenie zostało zaparkowane do odwołaniaTo polecenie zastępuje harmonogram. Urządzenie pozostanie zaparkowane do momentu wybrania nowego trybu pracy.Aby rozpocząć koszenie zgodnie z harmonogramem, wybrać Start > Wznowienie w głównym obszarze.
 • Wyświetlacz produktu
 • Automower® Connect > Pulpit nawigacyjny
 • Usługa Smart Home*
Urządzenie było zaparkowane przez określony czas (minuty, godziny lub dni)To polecenie zastępuje harmonogram. Urządzenie zostanie zaparkowane na określony czas. Urządzenie rozpoczyna pracę zgodnie z harmonogramem po upływie określonego czasu.Aby rozpocząć koszenie zgodnie z harmonogramem, wybrać Start > Wznowienie w głównym obszarze.
 • Wyświetlacz produktu
 • Automower® Connect > Pulpit nawigacyjny
 • Usługa Smart Home*
Urządzenie było uruchomione przez określony czas (minuty, godziny lub dni)To polecenie zastępuje harmonogram. Urządzenie będzie działać zgodnie z wbudowanym cyklem koszenia i ładowania w określonym czasie. Urządzenie rozpoczyna pracę zgodnie z harmonogramem po upływie określonego czasu.Aby rozpocząć koszenie zgodnie z harmonogramem, wybrać Start > Wznowienie w głównym obszarze.
 • Wyświetlacz produktu
 • Automower® Connect > Pulpit nawigacyjny
 • Usługa Smart Home*
Włączona jest funkcja czynnika pogodyFunkcja czynnika pogody automatycznie dostosowuje przerwy między koszeniem do przyrostu trawy.
Oznacza to, że jeśli trawa nie wyrosła wystarczająco, urządzenie powróci do stacji ładującej, nawet jeśli według harmonogramu powinno pracować.
Po zakończeniu każdego 1 cyklu koszenia funkcja czynnika pogody decyduje, czy urządzenie będzie kontynuować pracę.
Wyłącz funkcję czynnika pogody lub zmień czułość.
 • Wyświetlacz urządzenia > Ustawienia > Instalacja > Czynnik pogody
 • Automower® Connect > Więcej > Ustawienia > Praca > Czynnik pogody
Urządzenie znajduje się w trybie gotowości („Dzisiejsze koszenie zakończone”)Urządzenie ma określony maksymalny czas koszenia na dany dzień.
W harmonogramie można ustawić czas pracy urządzenia. Czas pracy obejmuje koszenie, szukanie i ładowanie. Czas pracy może być różny z wielu powodów, na przykład z powodu rozkładu obszaru roboczego, przyrostu trawy i wieku akumulatora.
Gdy urządzenie przepracuje maksymalny dozwolony czas koszenia danego dnia, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Dzisiejsze koszenie zakończone”. Urządzenie wówczas przechodzi w tryb gotowości do następnego dnia.
To zachowanie jest normalne i nie wymaga żadnych działań.Nie podejmuj czynności.
Ochrona przeciwszronowa jest włączonaTrawa jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia, jeżeli jest pokryta szronem.
Kiedy jest aktywna funkcja Ochrona przeciwszronowa, a temperatura nie przekracza 5°C, urządzenie nie może rozpocząć koszenia.
Wyłączyć ochronę przeciwszronową.
 • Wyświetlacz urządzenia > Ustawienia > Ochrona przeciwszronowa
 • Automower® Connect > Więcej > Ustawienia > Praca > Ochrona przeciwszronowa
Połączenie Smart Home jest aktywneNiektóre z inteligentnych połączeń w aplikacji Automower® Connect mogą zastąpić harmonogram, na przykład jeśli zostało włączone połączenie, które parkuje urządzenie w nocy, lub jeśli w kalendarzu zapisane jest odpowiednie wydarzenie.Wyłącz połączenie Smart Home lub edytuj ustawienia.
 • Automower® Connect > Więcej > Smart Home
Aplet IFTTT jest aktywnyAplety IFTTT aktywowane dla urządzenia (przez Ciebie lub innego użytkownika Automower® Connect) mogą zaparkować urządzenie, ignorując harmonogram.Wyłącz aplet IFTTT lub edytuj ustawienia.Zaloguj się na stronie http://ifttt.com
Temperatura akumulatora jest poza dopuszczalnym zakresemUrządzenie nie może pracować, jeśli temperatura baterii jest zbyt wysoka lub zbyt niska.

Sprawdź, czy stacja ładująca jest umieszczona w obszarze chronionym przed promieniami słonecznymi.

Nie należy używać kosiarki, gdy temperatura wykracza poza wartości graniczne.

Nie podejmuj czynności.
Urządzenie nie ładuje sięUrządzenie nie ładuje się wystarczająco, aby działać, mimo że stoi w stacji ładującej.Skontaktuj się z dilerem.Nie podejmuj czynności.
Nieprawidłowy czas w urządzeniuNależy ustawić zegar kosiarki lub czasy rozpoczęcia i zakończenia w harmonogramie są nieprawidłowe.Ustaw zegar i dostosuj czas rozpoczęcia i zakończenia.Wyświetlacz urządzenia > Ustawienia > Ogólne > Data i godzina
Modele obsługujące technologię AIM:
Stacja ładująca znajduje się w strefie niedostępnej

Jeśli stacja ładująca znajduje się w strefie niedostępnej, uniemożliwia to pracę kosiarki.

Edytuj strefę niedostępną, tak aby stacja ładująca znajdowała się poza nią.Automower® Connect > Mapa > wybrać obiekt mapy > Edytuj

Niektóre z powyższych informacji mogą nie dotyczyć Twojego produktu w zależności od posiadanego modelu i specyfikacji.

* Usługą inteligentnego domu nazywamy usługi Google Home, Amazon Alexa i IFTTT. Należy pamiętać, że niektóre funkcje są niedostępne w niektórych usługach.

Czy ten artykuł był pomocny?