Roboty koszace01.03.2024

Problem z połączeniem z robotem koszącym Automower® przez Bluetooth

Bluetooth zwykle zapewnia stabilne połączenie z aplikacją Automower® Connect i kosiarką, dopóki znajdujesz się w odległości 30 metrów / 100 stóp od kosiarki, a między Tobą a kosiarką nie ma przeszkód. Jednak w niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy z parowaniem lub łączeniem się z aplikacją Automower® Connect.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem Bluetooth:

W wielu przypadkach wystarczy ponowne uruchomienie kosiarki lub urządzenia mobilnego, ale jeśli problem nadal będzie występował lub będzie się często powtarzał, może być konieczne znalezienie jego przyczyny. Najprostszym sposobem na rozwiązanie problemu jest skorzystanie z naszego asystenta produktu. Poprowadzi Cię on krok po kroku do rozwiązania na podstawie dostarczonych mu informacji.

Otwórz asystenta produktu

Jeśli nie chcesz korzystać z asystenta produktu, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Ogólne procedury rozwiązywania problemów

 • Czy znajdujesz się w zasięgu sygnału Bluetooth? Upewnij się, że jesteś wystarczająco blisko (30 metrów / 100 stóp) od kosiarki. Pozostań w pobliżu kosiarki, aż parowanie zostanie zakończone.
 • Czy odczekałeś/odczekałaś wystarczająco długo? Poczekaj jeszcze chwilę. Nawiązywanie połączenia z urządzeniem może nieco potrwać, zwłaszcza jeśli kosiarka została niedawno ponownie uruchomiona.
 • Czy istnieje inne aktywne połączenie Bluetooth? Sprawdź, czy kosiarka nie jest połączona z urządzeniem innej osoby. Modele Automower® NERA obsługują jednocześnie dwa połączenia Bluetooth, ale wszystkie inne modele obsługują tylko jedno aktywne połączenie Bluetooth.
 • Czy włączono usług lokalizacji i dostęp Bluetooth? Sprawdź ustawienia Bluetooth w telefonie i aplikacji Automower® Connect. W przypadku systemu Android należy również sprawdzić usługi lokalizacji. Patrz Włączanie usług lokalizacji i dostępu Bluetooth .
 • Czy próbujesz połączyć się z właściwą kosiarką? Jeśli masz kilka kosiarek, upewnij się, że próbujesz połączyć się z właściwym urządzeniem. Sprawdzić numer seryjny (znajdujący się na tabliczce znamionowej kosiarki).

Parowanie Bluetooth

 • Aby uzyskać ogólne instrukcje, patrz Jak dodać robota koszącego Automower® do Automower® Connect.
 • Czy kosiarka jest w trybie parowania? Uruchom ponownie kosiarkę i ponownie spróbuj ją sparować. We wszystkich robotach koszących wyprodukowanych po 2018 r. ponowne uruchomienie aktywuje tryb parowania Bluetooth na 180 sekund.
 • Czy opcja Connect@Home jest niedostępna na wyświetlaczu kosiarki w sekcji Akcesoria? Uruchomić ponownie kosiarkę. We wszystkich robotach koszących wyprodukowanych po 2018 r. ponowne uruchomienie aktywuje tryb parowania Bluetooth na 180 sekund.
 • Czy telefon jest już sparowany z kosiarką? Sprawdź, czy kosiarka jest już sparowana z urządzeniem Automower® Connect:
  • Otwórz listę produktów, które są połączone z urządzeniem przez Bluetooth: W przypadku telefonu iPhone: Wybierz Ustawienia > Bluetooth. | W przypadku urządzenia z systemem Android: Przesuń palcem z góry na dół ekranu. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Dotknij i przytrzymaj przycisk Bluetooth.
  • Jeśli kosiarka pojawi się na liście, usuń jej sparowanie: W przypadku telefonu iPhone: Usuń sparowanie kosiarki. | W przypadku urządzenia z systemem Android: Usuń sparowanie kosiarki.
  • Spróbuj ponownie sparować urządzenie z kosiarką, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji Automower® Connect.

Nadal nie działa?

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności połączenie nadal nie działa, należy skontaktować się z lokalnym dilerem.

Czy ten artykuł był pomocny?