Roboty koszace27.10.2023

Okres wsparcia aktualizacji zabezpieczeń dla robotów koszących Automower®

Roboty koszące Automower® wykorzystujace technologię FOTA (Firmware Over The Air) będą obsługiwać i otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń przez co najmniej 3 lata od daty produkcji.

Powiązane artykuły:

Które roboty koszące Automower® wykorzystują technologię FOTA?

W którym miejscu na produkcie Husqvarna można znaleźć numer seryjny i datę produkcji?

Czy ten artykuł był pomocny?