Okres przechowywania akumulatora BLi-X i wskazówki dotyczące dłuższego przechowywania

Dłuższe przechowywanie akumulatora Husqvarna BLi-X może mieć wpływ na produkt i jego żywotność.

Okres przechowywania akumulatora BLi-X

Okres przechowywania akumulatorów BLi firmy Husqvarna wynosi około 18 miesięcy.

W tym okresie można je przechowywać na półkach bez rosnącego ryzyka głębokiego rozładowania.

Dłuższe przechowywanie akumulatora BLi-X

Jeśli akumulator BLi-X ma być przechowywany dłużej, w okresie przechowywania akumulator powinien pozostać naładowany do około 50%.

Aby osiągnąć 50% stanu naładowania, rozładuj akumulator, aż pozostaną świecące tylko dwie diody LED stanu naładowania, lub umieść rozładowany akumulator w ładowarce i odłącz go od ładowarki, gdy zacznie migać trzecia dioda LED stanu naładowania.

Jeśli konieczne jest przechowywanie akumulatorów BLi przez dłuższy czas, należy co pewien czas czasu sprawdzać stan ich naładowania i w razie potrzeby doładować, aby uniknąć głębokiego rozładowania.

Czy ten artykuł był pomocny?