Korzystanie z jednego konta Gmail dla kilku bram

Jeśli korzystasz z wielu bram, zalecamy skonfigurowanie ich z różnymi poświadczeniami. W ten sposób można zresetować hasło jednej bramy bez konieczności aktualizacji hasła wszystkich bram (które mogą być umieszczone w różnych miejscach obszaru roboczego).

Aby ułatwić administrowanie wszystkimi bramami, zalecamy użycie jednego konta e-mail, ale różnych aliasów dla każdej bramy. Uprości to znacznie zarządzanie bramami.

Korzystanie z aliasów Gmail dla bram Husqvarna Fleet Services™

Serwis Gmail pozwala korzystać z funkcji aliasów, która umożliwia dodanie nieograniczonej liczby aliasów e-mail do jednego konta e-mail. Umożliwia to skonfigurowanie różnych bram z różnymi poświadczeniami, ale nadal korzystać tylko z jednego konta Gmail do zarządzania wiadomościami e-mail i rejestracjami.

Przewodnik krok po kroku

  1. Utwórz zwykłe konto Gmail dla bram (chyba że masz już takie konto), na przykład fleetaccount@gmail.com.
  2. Skonfiguruj konto bramy.
    • Podczas wprowadzania adresu e-mail wpisz [nazwę użytkownika]+[wybrany alias]@gmail.com, na przykład fleetaccount+Gateway1@gmail.com. Wszystko, co piszesz po znaku plus (+), ale przed znakiem @. stanowi alias.
  3. Skonfiguruj następne konto bramy.
    • Podczas wprowadzania adresu e-mail należy użyć nowego aliasu e-mail, takiego jak Gateway2, na przykład fleetaccount+Gateway2@gmail.com.
  4. Skonfiguruj następne konto bramy z trzecim aliasem, takim jak Gateway3i tak dalej.

Teraz wszystkie konta Husqvarna Fleet Services™ Gateway są skonfigurowane z różnymi poświadczeniami, ale wszystkie wiadomości e-mail będą nadal w tej samej skrzynce odbiorczej (w powyższym przypadkufleetaccount@gmail.com). Poszczególne aliasy można łatwo filtrować, aby zobaczyć informacje o określonej bramie.

Więcej informacji na temat konfiguracji i filtrowania aliasów Gmail można znaleźć na stronie pomocy technicznej Google.

Uwaga: Dobrym pomysłem może być przekazanie wszystkich przychodzących wiadomości e-mail z konta Gmail na służbowy adres e-mail, dzięki czemu nie trzeba logować się do poczty Gmail za każdym razem, gdy wymagane jest sprawdzenie skrzynki odbiorczej aplikacji Gateway.

Czy ten artykuł był pomocny?