Konserwacja dmuchawy do liści

Optymalne działanie dmuchawy do liści wymaga przeprowadzania konserwacji po upływie ustalonych okresów. Niektóre czynności konserwacyjne można wykonać w prosty sposób, natomiast niektóre muszą być wykonywane przez autoryzowanego dilera.

Konserwacja spalinowej dmuchawy do liści

 • Oczyścić zewnętrzne części produktu za pomocą suchej szmatki. Nie należy stosować wody.
 • Upewnić się, że uchwyt sterujący działa prawidłowo.
 • Upewnić się, że przełącznik start/stop działa prawidłowo.
 • Sprawdzić silnik, zbiornik paliwa i przewody paliwowe pod kątem wycieków.
 • Oczyścić filtr powietrza i wymienić go w razie potrzeby. Jak wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w dmuchawie do liści
 • Dokręcić nakrętki i śruby.
 • Sprawdzić wlot powietrza, aby upewnić się, że nie jest zablokowany.
 • Oczyścić zbiornik paliwa.
 • Sprawdzić stan wszystkich przewodów i połączeń.

Konserwacja akumulatorowej dmuchawy do liści

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyjąć akumulator.

 • Oczyścić zewnętrzne części produktu za pomocą suchej szmatki. Nie należy stosować wody.
 • Utrzymywać uchwyty w stanie suchym, czystym i wolnym od smaru i oleju.
 • Sprawdzić, czy przycisk start/stop działa poprawnie i jest sprawny.
 • Sprawdzić, czy manetka gazu i funkcja blokady manetki gazu działają prawidłowo pod względem bezpieczeństwa.
 • Upewnić się, że wszystkie elementy sterujące działają i nie są uszkodzone.
 • Upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są prawidłowo dokręcone.
 • Sprawdzić, czy działa przycisk zwolnienia akumulatora na akumulatorze oraz czy blokuje go w urządzeniu.
 • Sprawdzić, czy ładowarka nie jest uszkodzona i działa prawidłowo.
 • Należy sprawdzić, czy akumulator nie jest uszkodzony.
 • Należy sprawdzić, czy akumulator jest naładowany.
 • Upewnić się, że wlot powietrza silnika nie jest zanieczyszczony. Oczyścić wlot powietrza za pomocą sprężonego powietrza.
 • Oczyścić wlot powietrza wentylatora.
 • Sprawdzić połączenia pomiędzy akumulatorem a urządzeniem.
Czy ten artykuł był pomocny?