Kiedy i w jaki sposób dane z czujnika maszyny Husqvarna Fleet są przesyłane do Husqvarna Fleet Services™?

Gdy maszyna z czujnikiem Husqvarna Fleet zbliża się do urządzenia Husqvarna Fleet Services™, dane z czujnika maszyny są przesyłane do systemu, a następnie aktualizowane w systemie Husqvarna Fleet Services.

Przesyłanie danych w terenie

Gdy maszyna z czujnikiem Husqvarna Fleet zbliża się do urządzenia z otwartą aplikacją mobilną Husqvarna Fleet Services™, wszystkie dane z czujnika maszyny są przesyłane na do systemu, a następnie aktualizowane w systemie Husqvarna Fleet Services.

Pamiętaj, że jeśli masz telefon (z zainstalowaną aplikacją mobilną Husqvarna Fleet Services™) w kieszeni i szybko przejdziesz obok jednej z posiadanych maszyn, być może nie zapewnisz wystarczająco długiego połączenia z maszyną, aby przesłać wszystkie dane. W związku z tym możliwe jest, że dane dotyczące położenia zostaną zaktualizowane, a dane dotyczące użytkowania nie zostaną zaktualizowane (ponieważ czujnik może potrzebować więcej czasu na przesłanie wszystkich danych dotyczących użytkowania).

Przesyłanie danych do magazynu maszyn

Gdy maszyny powracają do magazynu i zbliżają się do bramy Husqvarna Fleet Services™, wszystkie dane z czujników maszyn są przesyłane do systemu, a następnie aktualizowane w Husqvarna Fleet Services.

Należy pamiętać, że wczytanie wszystkich danych maszyny może zająć pewien czas, zwłaszcza jeśli wiele maszyn przesyła dane jednocześnie.

Pamięć danych czujnika

Jeśli czujnik maszyny Husqvarna Fleet nie przesyła danych przez określony czas, dane są przechowywane w czujniku. Jeśli na przykład maszyna jest używana przez 8 godzin dziennie, w czujniku mogą być przechowywane dane dotyczące użytkowania z okresu 3–4 tygodni.

Czy mogę śledzić moje urządzenia w czasie rzeczywistym?

Czujniki nie zapewniają śledzenia GPS w czasie rzeczywistym. Lokalizacja przechwycona przez system to zawsze ostatnia znana pozycja, wykryta przez dowolną aplikację Husqvarna Fleet Services™. Położenie GPS urządzenia pochodzi z ostatniego połączenia czujnika ze smartfonem, a nie z samego czujnika.

Kiedy mogę zobaczyć przesłane dane w aplikacji?

W przypadku produktów spalinowych może upłynąć do 30 sekund po wyłączeniu maszyny, zanim będzie można ją zobaczyć w aplikacji. Wszystkie dane pochodzące z pracy maszyny zostaną następnie przesłane.

W przypadku produktów akumulatorowych może upłynąć do 15 minut po wyłączeniu maszyny, zanim będzie można ją zobaczyć w aplikacji. Dane są przesyłane co 15 minut podczas korzystania z urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?