Jakie uprawnienia mają poszczególne role użytkowników w Husqvarna Fleet Services™?

Obecnie w Husqvarna Fleet Services™ dostępne są trzy role użytkowników:

  • Menedżer | obsługuje ustawienia konta, dodaje użytkowników i ma pełny dostęp do wszystkich funkcji.
  • Technik | zajmuje się instalacją maszyn, konserwacją, ustawieniami, dziennikami serwisowymi i aktualizacjami oprogramowania sprzętowego. Ma pełny dostęp do wszystkich funkcji maszyn.
  • Operator | ma dostęp do podstawowych elementów sterujących maszyny i odczytać informacje o maszynach. Ma dostęp tylko z aplikacji mobilnej Husqvarna Fleet Services™.

Uprawnienia są określone w poniższych tabelach. Dostępne dane lub działania różnią się w zależności od portalu internetowego i aplikacji mobilnej.

Zarządzanie firmą

Internet
CzynnośćKierownikTechnik
Zaproś użytkownikówX
Zarządzaj bramamiXX
Pobierz dane dotyczące maszynyXX
Abonament aktualizacyjnyX
Edytuj informacje o firmieX
Zaakceptuj warunki i postanowieniaXX

Zarządzaj maszynami

InternetAplikacja mobilna
CzynnośćKierownikTechnikKierownikTechnikOperator
Dodaj czujniki lub maszynyXXXX
Zarządzaj czujnikami lub maszynamiXXXX
Wyświetl informacje o czasie użytkowania maszynyXXXXX
Wyświetl ślad węglowyXX
Wyświetl listę maszynXXXXX
Wyświetl szczegóły dotyczące maszynyXXXXX
Uruchom i zatrzymaj kosiarkę Automower®XXXXX
Ustaw wysokość koszenia kosiarki Automower®XXXX
Zaplanuj pracę kosiarki Automower®XXXX
Zobacz dane przeglądówXXXXX
Ustaw przypomnienia o konserwacjiXXXX
Edytuj dane konserwacjiXXXX
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia XX
Czy ten artykuł był pomocny?