Roboty koszace11.02.2024

Jakie dane gromadzi aplikacja Automower® Connect i gdzie są one przechowywane?

Informacja o polityce prywatności

Twoje dane osobowe zawsze wykorzystujemy zgodnie z naszą polityką prywatności. W informacji o polityce prywatności można się dowiedzieć, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, komu możemy je udostępniać, jakie masz prawa jako użytkownik oraz jak się z nami skontaktować.

Jakie dane gromadzi aplikacja Automower® Connect

To, jakie dokładnie dane gromadzimy, zależy od sposobu korzystania z Automower® Connect i powiązanych usług, ale dane te można ogólnie podzielić na trzy grupy: dane użytkownika, dane koszenia i dane kosiarki. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.

Dane użytkownika

Dane osobowe potrzebne do rejestracji konta Husqvarna i korzystania z usługi.

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Kraj
  • Ustawienia języka

Dane robota koszącego Automower®

  • Model produktu
  • Nazwa produktu
  • Ustawienia produktu
  • Kody błędów

Dane koszenia

  • Pozycja produktu (do zobrazowania i ochrony przed kradzieżą)

Gdzie informacje są przechowywane?

Dane są przechowywane na zewnętrznych serwerach o wysokim poziomie bezpieczeństwa w chmurze.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
RODOdaneAutomower® Connect