Roboty koszace01.03.2024

Jak zoptymalizować instalację robota koszącego Automower® do pracy na stromych zboczach

Automower in steep hill

Jeśli masz trudny, pagórkowaty ogród, ważny jest dobór odpowiedniego modelu Automower®. Jest to pierwszy krok, dzięki któremu robot koszący będzie mógł sobie poradzić ze stromymi zboczami. Ponadto należy również zoptymalizować instalację przewodu ograniczającego i doprowadzającego, prawidłowo konserwować kosiarkę i używać odpowiednich akcesoriów i ustawień.

Jak strome mogą być zbocza, aby robot koszący Automower® sobie z nimi poradzić?

Trudne zbocza muszą być dopasowane do możliwości robota koszącego, który został zoptymalizowany pod kątem wydajności na pochyłościach. Standardowe modele Automower® mogą pracować na zboczach o nachyleniu 25–50%, w zależności od modelu. Nasze modele z napędem na wszystkie koła 435X AWD or 535 AWD mogą poradzić sobie z pochyłościami o imponującym nachyleniu do 70% (35˚), co jest odpowiednikiem nachylenia czarnych tras narciarskich. Sprawdź w instrukcji obsługi swojego modelu Automower®, jakie nachylenie może obsłużyć Twój robot koszący.

Jak obliczyć nachylenie terenu

Nachylenie (%) jest obliczane jako różnica wysokości w centymetrach na każde 100 cm. Przykład: 15 cm / 100 cm = 15%.

Jak ułożyć przewód ograniczający na stromym wzniesieniu

Sposób ułożenia przewodu ograniczającego na stromym wzniesieniu jest różny w przypadku modeli standardowych i modeli AWD.

Standardowe modele Automower®

 • W obszarze roboczym robot koszący może pracować na obszarach, których nachylenie nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego nachylenia dla danego modelu. Obszary bardziej strome muszą być izolowane za pomocą przewodu ograniczającego.
 • Nie wolno układać przewodu ograniczającego w poprzek zbocza, którego nachylenie przekracza 15% (10% w przypadku modelu Aspire R4, 25% w przypadku modeli NERA), ponieważ istnieje ryzyko, że skręt robota koszącego w tym miejscu będzie utrudniony. Ryzyko jest największe w wilgotnych warunkach atmosferycznych, ponieważ koła urządzenia mogą ślizgać się na mokrej trawie.
 • Gdy część zewnętrznej krawędzi obszaru pracy znajduje się na terenie o nachyleniu przekraczającym 15% (10% w przypadku modelu Aspire R4, 25% w przypadku modeli NERA), przewód ograniczający należy ułożyć na płaskim podłożu w odległości 20–35 cm / 8–13,8” od początku wzniesienia (odległość zależy od modelu, patrz instrukcja obsługi w celu uzyskania szczegółowych informacji).
 • W przypadku pochyłości sąsiadujących z drogami publicznymi ustawić barierę o wielkości nie mniejszej niż 15 cm / 6 cali wzdłuż zewnętrznej krawędzi pochyłości. Jako barierę można wykorzystać ścianę lub ogrodzenie.

Modele Automower® AWD:

 • W przypadku zboczy o nachyleniu do 50% wewnątrz obszaru pracy produkt będzie działał normalnie. Zachować odległość 1,5 m / 5 stóp między pętlą ograniczającą a przeszkodami oraz między przeszkodami.
 • W przypadku zboczy o nachyleniu 50–70% należy upewnić się, że na zboczu nie ma żadnych przeszkód.
 • Należy zachować odległość 1,5 m / 5 stóp od dołu zbocza do pętli ograniczającej.
 • W przypadku pochyłości sąsiadujących z drogami publicznymi ustawić barierę o wielkości nie mniejszej niż 15 cm / 6 cali wzdłuż zewnętrznej krawędzi pochyłości. Jako barierę można wykorzystać ścianę lub ogrodzenie.

Jak ułożyć przewód doprowadzający na stromym wzniesieniu

Sposób ułożenia przewodu doprowadzającego na stromym wzniesieniu jest różny w przypadku modeli standardowych i modeli AWD.

Standardowe modele Automower®

 • Na trudnych zboczu ułóż przewód doprowadzający ukośnie, aby zapewnić robotowi koszącemu Automower® optymalną przyczepność i zminimalizować wycieranie trawy.
 • Zaleca się sprawdzenie, czy na zboczu nie ma przeszkód, takich jak drzewa lub kamienie i wyspy.

Modele Automower® AWD:

 • Umieść przewód doprowadzający w linii prostej od dołu do góry zbocza, aby uzyskać optymalną przyczepność i zminimalizować wycieranie trawy.
 • Jeśli nie jest możliwe wykonanie linii prostej, należy ułożyć przewód doprowadzający po przekątnej w poprzek zbocza.
 • Nie należy umieszczać przewodu doprowadzającego równolegle do zbocza, jak pokazano na rysunku. Może to zwiększyć zużycie trawy.

Poprawa przyczepności dzięki utrzymaniu kół w czystości i użyciu zestawu terenowego

Regularnie czyść koła miękką szczotką. Jeśli na kołach zalega duża ilość trawy, kosiarka może nie być w stanie podjechać i zjechać z pochyłości zgodnie z planem.

Do większości modeli dostępny jest również zestaw terenowy (akcesorium), który zawiera ciężkie tylne koła i szczotki kół zapewniające doskonałą przyczepność na pochyłych trawnikach.

Automower® terrain kit

Dostosuj ustawienia

aktywuj kontrolę na pochyleniach

Większość modeli Automower® ma funkcję kontroli na pochyleniach. Po jej włączeniu następuje poprawa wydajności na stromych zboczach. Ma to na celu zmniejszenie wycierania trawy w pobliżu przewodu ograniczającego na pochyłości. Kontrola na pochyleniach jest domyślnie włączona w ustawieniach.

Aby zmienić ustawienie kontroli na pochyleniach, na wyświetlaczu kosiarki wybierz Ustawienia > Kontrola na pochyleniach > Użyj kontroli na pochyleniach.

Czy ten artykuł był pomocny?