Jak wypoziomować zespół tnący w traktorze ogrodowym

Regulacja równoległości zespołu tnącego w traktorze ogrodowym Husqvarna jest ważna, ponieważ bez niej efekty koszenia mogą być niezadowalające i może dojść do uszkodzenia produktu.

Regulacja może być:

 • boczna,
 • wzdłużna.

OSTRZEŻENIE: Noże na zespole tnącym są ostre i mogą spowodować obrażenia. Stosować rękawice ochronne.

Regulacja boczna zespołu tnącego traktora ogrodowego

Jeśli wysokość koszenia po prawej i lewej stronie nie jest taka sama, można wyregulować wysokość koszenia.

 1. Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich 4 oponach jest prawidłowe.
 2. Zaparkować produkt na równym podłożu.
 3. Ustawić zespół tnący w najwyższej pozycji.
 4. Zmierzyć odległość (X) od dolnej krawędzi zespołu tnącego do podłoża z lewej i z prawej strony. Odległość musi być taka sama z obu stron.
 5. Poluzować przeciwnakrętki na ogranicznikach wysokości koszenia. UWAGA: Ograniczniki wysokości koszenia znajdują się za zespołem tnącym, przed tylnymi kołami.
 6. Wyregulować nakrętki na ogranicznikach wysokości koszenia tak, aby wysokość koszenia zespołu tnącego była taka sama po lewej i prawej stronie.
  - Obracanie nakrętek w lewo powoduje opuszczanie zespołu tnącego.
  - Obracanie nakrętek w prawo powoduje podnoszenie zespołu tnącego.
 7. Ponownie zmierzyć odległość. Wyregulować tak, aby obie strony były równe.
 8. Po zakończeniu regulacji bocznej dokręcić przeciwnakrętki.
 9. Zacząć koszenie trawy i sprawdzić wyniki. W razie konieczności wyregulować.

Regulacja wzdłużna zespołu tnącego traktora ogrodowego

Przed wyregulowaniem podłużnym zespół tnący musi zostać wyregulowany poprzecznie.

 1. Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich 4 oponach jest prawidłowe.
 2. Zaparkować produkt na równym podłożu.
 3. Ustawić zespół tnący w najwyższej pozycji.
 4. Zmierzyć odległość od dolnej krawędzi zespołu tnącego do podłoża z tyłu (A) i z przodu (B). Odległość z przodu musi być o 5–10 mm mniejsza niż z tyłu.
 5. Jeśli konieczna jest regulacja, poluzować przeciwnakrętkę i obrócić nakrętkę na przednim cięgle. UWAGA: Przednie cięgło znajduje się z przodu produktu, za tłumikiem.

  - Obracanie nakrętki w lewo powoduje opuszczanie zespołu tnącego.
  - Obracanie nakrętki w prawo powoduje podnoszenie zespołu tnącego.
  - Po zakończeniu regulacji z przodu dokręcić przeciwnakrętkę.
Czy ten artykuł był pomocny?