Roboty koszace16.05.2024

Jak wymontować obudowę robota koszącego Automower® Aspire™ R4

Wykonaj następujące czynności, aby zdjąć pokrywę górną i obudowę w modelu Husqvarna Automower® Aspire™ R4, na przykład jeśli robot koszący wymaga dokładnego czyszczenia.

Oczyść z brudu i trawy

Przed przystąpieniem do demontażu robota koszącego należy upewnić się, że wszystkie zanieczyszczenia i ścinki trawy zostały usunięte z urządzenia.

Zdejmij pokrywę górną

  1. Naciśnij przycisk STOP.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk WŁ/WYŁ., aby wyłączyć urządzenie.
  3. Podnieś pokrywę górną za przednią część i ją zdejmij.

Wymontuj obudowę

  1. Wyjmij narzędzie do konserwacji z obudowy urządzenia.

  1. Przytrzymaj tylne koło jedną ręką.
  2. Drugą ręką odszukaj dwa zaciski (A i B na ilustracji poniżej) wewnątrz otworu z tyłu urządzenia. Odepchnij te zaciski od siebie, podnosząc jednocześnie obudowę urządzenia

  1. Wepchnij narzędzie do konserwacji w dwa otwory, aby poluzować obudowę urządzenia.

  1. Zdejmij obudowę urządzenia

Zamontuj obudowę i pokrywę górną

  • Wyrównaj obudowę z podwoziem i wciśnij ją na miejsce.
  • Wyrównaj pokrywę górną ze szczelinami w obudowie urządzenia i wciśnij pokrywę górną na miejsce.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak czyścić robota koszącego Automower®.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego Automower®, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?