Roboty koszace18.04.2024

Jak wymontować obudowę modeli Automower® 320 NERA, 430X NERA i 450X NERA

Wykonać poniższe czynności, aby zdjąć pokrywę górną i obudowę w modelach Automower® 320 NERA, 430X NERA i 450X NERA, np. w celu dokładnego wyczyszczenia robota koszącego.

  1. Zatrzymać produkt za pomocą przycisku STOP.
  2. Wprowadzić kod PIN, jeśli to konieczne. Nacisnąć i przytrzymać pokrętło przez 3 sekundy, aby wyłączyć produkt. Za pomocą pokrętła można również wybrać funkcję Wyłączenie zasilania w menu wyświetlacza.
  3. Upewnić się, że na pokrętle nie świeci się wskaźnik diodowy.
  4. Podnieść pokrywę górną za jej przednią część i ociągnąć do przodu, aby ją zdjąć.
  5. Z tyłu urządzenia umieścić jedną rękę na uchwycie podwozia, a drugą pod obudową.
  6. Pociągnąć mocno obiema rękami w przeciwnych kierunkach, aby zdjąć obudowę.

Instalacja

  • Wyrównać obudowę z podwoziem i wcisnąć ją na miejsce.
  • Wyrównać pokrywę górną ze szczelinami w obudowie urządzenia i wcisnąć pokrywę górną na miejsce.
Czy ten artykuł był pomocny?