Jak wymienić akumulator w spalinowym traktorze ogrodowym

Po pewnym okresie użytkowania traktora ogrodowego Husqvarna może się zdarzyć, że nie uruchomi się on wystarczająco szybko lub nie uruchomi się wcale.

Jednym z powodów może być to, że akumulator spalinowego traktora ogrodowego jest stary i wymaga wymiany.

W tym celu potrzebne są:

 • klucz płaski
 • akumulator; typ akumulatora może zależeć od typu spalinowego traktora ogrodowego Sprawdzić w instrukcji obsługi prawidłowy typ akumulatora.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem i poparzeń. Przed przystąpieniem do pracy z akumulatorem należy zdjąć z dłoni wszelką biżuterię oraz zegarek. Metalowe przedmioty, które dotkną styków akumulatora, mogą spowodować poparzenia, porażenie prądem elektrycznym i zwarcie w akumulatorze.

UWAGA: Umiejscowienie akumulatora w traktorze ogrodowym zależy od modelu produktu.

Jak wymienić akumulator w spalinowym traktorze ogrodowym

 1. Zdjąć osłonę zacisku zlokalizowaną na czarnym przewodzie akumulatora.
 2. Wymontować śruby, podkładkę i nakrętkę oraz odłączyć czarny przewód akumulatora od zacisku ujemnego (-) akumulatora.
 3. Zdjąć osłonę zacisku zlokalizowaną na czerwonym przewodzie akumulatora.
 4. Wymontować śruby, podkładkę i nakrętkę oraz odłączyć czerwony przewód akumulatora od zacisku dodatniego (+) akumulatora.
 5. Ostrożnie wyjąć akumulator.
 6. Umieścić nowy akumulator na miejscu.
 7. Podłączyć czerwony przewód akumulatora do zacisku dodatniego (+) akumulatora, a następnie przykręcić nakrętkę i śrubę.
 8. Założyć osłonę zacisku zlokalizowaną na czerwonym przewodzie akumulatora.
 9. Podłączyć czarny przewód akumulatora do zacisku ujemnego (-) akumulatora, a następnie przykręcić nakrętkę i śrubę.
 10. Założyć osłonę zacisku zlokalizowaną na czarnym przewodzie akumulatora.
Czy ten artykuł był pomocny?