Jak wyczyścić lub wymienić dyszę końcówki do czyszczenia powierzchni

Podczas używania myjki ciśnieniowej z akcesorium do czyszczenia powierzchni może wystąpić nierównomierne ciśnienie lub dojść do niespójnych rezultatów czyszczenia.

Może to być spowodowane uszkodzeniem lub zatkaniem dyszy końcówki do czyszczenia powierzchni.

Jak czyścić dyszę końcówki do czyszczenia powierzchni

  1. Wyjąć sworzeń zabezpieczający z dyszy.
  2. Zdjąć dyszę z nitownicy obrotowej.
  3. Włożyć igłę czyszczącą przez otwór w dyszy, aby usunąć zanieczyszczenia. Można użyć igły z myjki ciśnieniowej.
  4. Z powrotem zamocować dyszę za pomocą sworznia.

Jak wymienić dyszę akcesorium do czyszczenia powierzchni

  1. UWAGA: Niektóre modele myjek ciśnieniowych są wyposażone w dysze o wysokiej wydajności, przechowywane w specjalnej komorze na dysze, bezpośrednio na akcesorium.
  2. Wyjąć sworzeń zabezpieczający z dyszy.
  3. Zdjąć dyszę z nitownicy obrotowej.
  4. Umieścić nową dyszę we właściwym położeniu i zabezpieczyć ją sworzniem. Upewnić się, że używana jest odpowiednia dysza dla danej myjki ciśnieniowej.
Czy ten artykuł był pomocny?