Jak utylizować zużyty akumulator BLi-X

W przypadku utylizacji zużytego akumulatora firmy Husqvarna konieczne jest przestrzeganie odpowiednich procedur w celu ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa.

Recykling akumulatora BLi-X i ładowarki

  • Produkt i opakowanie należy oddać do recyklingu we właściwym punkcie.
  • Aby znaleźć najbardziej odpowiednią metodę recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dilerem Husqvarna. Może on dostarczyć więcej informacji na temat prawidłowego recyklingu i utylizacji produktu.

Należy przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących utylizacji oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów. Należy pamiętać, że w różnych regionach istnieją różne szczegółowe wytyczne dotyczące utylizacji akumulatorów.

OSTRZEŻENIE: Nie wyrzucać akumulatora do kosza na śmieci ani do pojemników na odpady.

Należy pamiętać, że akumulator może nadal mieć energię szczątkową, nawet gdy wydaje się rozładowany.

Aby zapobiegać pożarom i innym zagrożeniom, należy umieścić akumulatory pojedynczo w plastikowych torbach i/lub zakleić zaciski akumulatorów nieprzewodzącą taśmą (np. taśmą izolacyjną).

Czy ten artykuł był pomocny?