Roboty koszace01.03.2024

Jak usunąć sparowanie robota koszącego Automower®

Aby usunąć połączenie między kontem Automower® Connect a robotem koszącym Automower®, należy usunąć sparowanie między kontem a produktem. Jeśli sprzedajesz lub kupujesz używanego robota koszącego Automower®, zalecamy usunięcie wszystkich istniejących sparowań przed rozpoczęciem użytkowania kosiarki przez nowego właściciela.

Istnieją dwa sposoby usuwania sparowania robota koszącego Automower®. Wybór sposobu zależy od tego, czy chcesz usunąć wszystkie sparowania robota czy tylko jedno.

Usuń jedno sparowanie z kosiarki

Do usunięcia połączenia między kontem Automower® Connect a robotem koszącym należy użyć polecenia usunięcia sparowania w aplikacji Automower Connect®.

  1. Otwórz aplikację Automower® Connect i zaloguj się do konta, które chcesz odłączyć od kosiarki.
  2. Wybierz opcję Więcej > Moje kosiarki.
  3. Znajdź kosiarkę, którą chcesz usunąć z konta, a następnie kliknij Usuń sparowanie kosiarki.
  4. Potwierdź, klikając przycisk Usuń sparowanie.

Parowanie pomiędzy kontem a kosiarką zostanie usunięte. Inne konta sparowane z tą kosiarką zachowują pełny dostęp.

Usuwanie wszystkich sparowań z kosiarki

Aby usunąć wszystkie sparowania z kosiarki, należy je usunąć za pomocą wyświetlacza kosiarki lub aplikacji Automower® Connect, w zależności od modelu kosiarki.

Usuwanie sparowań za pomocą aplikacji Automower® Connect

  1. Wybierz Więcej > Ustawienia > Automower® Connect.
  2. Wybierz opcję Usuń kosiarkę ze sparowanych kont.

Usuwanie sparowań za pomocą wyświetlacza kosiarki

  1. Wybierz opcję Akcesoria.
  2. Wybierz Connect@Home lub Automower® Connect, w zależności od tego, która opcja jest dostępna w danej kosiarce.
  3. Wybierz Usuń sparowane urządzenia lub Usuń sparowane konta.

Parowanie zostało usunięte przez pomyłkę?

Jeśli przypadkowo usuniesz robota koszącego Automower® z aplikacji Automower® Connect, możesz po prostu dodać produkt ponownie. Dane kosiarki nie zostaną utracone.

Czy ten artykuł był pomocny?