Roboty koszace11.02.2024

Jak usunąć konto Automower® Connect?

Jeśli nie chcesz już korzystać z aplikacji Automower® Connect, możesz łatwo usunąć swoje konto Automower® Connect. Należy pamiętać, że oznacza to również usunięcie konta dla wszystkich innych usług firmy Husqvarna, w których zarejestrowano to konto, takich jak Husqvarna Connect, Husqvarna Fleet Services™, My Pages i rejestracja produktu.

Usuwanie konta Automower® Connect

  1. Otwórz aplikację Automower® Connect i zaloguj się.
  2. Wybierz opcję Więcej > Konto > Usuń konto.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie konta.
Czy ten artykuł był pomocny?