Roboty koszace11.02.2024

Jak ustawić język, datę i godzinę w robocie koszącym Automower®

Dowiedz się, jak zaktualizować ustawienia, takie jak język, data i godzina, w robocie koszącym Automower®, wykonując poniższe czynności.

Język można zaktualizować na wyświetlaczu robota koszącego.

Datę i godzinę można zaktualizować w aplikacji Automower® Connect, jeśli robot koszący obsługuje technologię Bluetooth. Alternatywnie można użyć wyświetlacza robota koszącego, w zależności od modelu Automower®.

Ustawianie języka za pomocą wyświetlacza robota koszącego

Robot koszący z klawiaturą

  1. Na wyświetlaczu robota koszącego Automower® wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Ogólne > Język.
  2. Wybierz preferowany język za pomocą klawiatury.

Robot koszący z pokrętłem

  1. Za pomocą pokrętła na robocie koszącym w menu wybierz Język, a następnie preferowany język.

Ustawianie godziny i daty

W aplikacji Automower® Connect

  1. Połącz się z robotem koszącym Automower® przez Bluetooth.
  2. Kliknij trzy kropki w prawym dolnym rogu ekranu.
  3. Wybierz kolejno Ustawienia > Ogólne > Godzina i data.
  4. Wybierz opcję Godzina i data lub ikonę ołówka, aby wprowadzić prawidłową godzinę i datę.
  5. Wybierz opcję Zapisz.

Korzystanie z wyświetlacza robota koszącego

  1. Na wyświetlaczu robota koszącego Automower® wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data.
  2. Za pomocą klawiatury robota koszącego ustaw godzinę, datę, format godziny i format daty.

W przypadku robotów koszących z pokrętłem godzinę i datę można dostosować tylko w aplikacji Automower® Connect.

Należy pamiętać, że robot koszący nie przełącza się automatycznie między czasem standardowym a czasem letnim — czas należy zmienić ręcznie.

Skontaktuj się z lokalnym dilerem Husqvarna, jeśli potrzebujesz pomocy z robotem koszącym Automower®.

Czy ten artykuł był pomocny?