Jak uruchomić pilarkę łańcuchową

Istnieją dwa prawidłowe sposoby uruchamiania pilarki łańcuchowej:

 • na ziemi
 • z pilarką między nogami

Bez względu na wybraną metodę należy pamiętać, że hamulec łańcucha powinien być zawsze włączony.

Wiele modeli pilarki łańcuchowej można uruchomić w tzw. pozycji półgazu. Jeśli podczas uruchamiania jednego z tych modeli hamulec pilarki nie jest włączony, łańcuch może się obracać.

Uruchamianie zimnego silnika

 1. Aktywuj hamulec łańcucha.
 2. Jeśli model pilarki łańcuchowej jest wyposażony w przycisk sterujący dekompresją, naciśnij go.
 3. Włącz ssanie. Jeśli pilarka jest wyposażona w pompę usuwającą powietrze/pompę paliwa, naciśnij przycisk kilka razy, aż do momentu, gdy paliwo będzie widoczne wewnątrz i dostanie się do gaźnika.
 4. Uruchamianie na ziemi: Stań prawą nogą w tylnym uchwycie i mocno przytrzymaj przedni uchwyt lewą ręką.
  Uruchamianie z pilarką między nogami: Umieść tylny uchwyt pomiędzy udami za prawym kolanem. Przytrzymaj mocno lewą ręką uchwyt przedni.
 5. Pociągnij za uchwyt rozrusznika prawą ręką. Powtarzaj tę czynność, aż silnik zacznie pracować.
 6. Przesuń ssanie (półgaz) i ciągnij aż do momentu uruchomienia pilarki.
 7. Zwiększ prędkość obrotową silnika tak, aby silnik przeszedł na bieg jałowy, a następnie zwolnij hamulec łańcucha.

Uruchamianie rozgrzanego silnika

Gdy silnik jest rozgrzany, uruchomi się bez ssania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej, ale nie zwracaj uwagi na punkty odnoszące się do ssania. Jeżeli silnik uruchamia się z trudem, stosuje się funkcję półgazu.

Aby uzyskać dostęp do funkcji półgazu, włącz pełne ssanie, a następnie przesuń dźwignię sterującą z powrotem.

Czy ten artykuł był pomocny?