Jak uruchomić dmuchawę do liści

Aby dmuchawa do liści działała optymalnie, należy uruchomić ją we właściwy sposób.

Uruchamianie zimnego silnika

OSTRZEŻENIE: Powietrze jest wyrzucane natychmiast po uruchomieniu silnika, nawet w czasie pracy na biegu jałowym. Nie wolno pozwolić, aby ktokolwiek stał zbyt blisko dmuchawy lub rury wylotowej.

 1. Ustawić dźwignię gazu w położeniu biegu jałowego.
 2. Nacisnąć gruszkę pompki paliwa co najmniej 10 razy, aby napełniła się paliwem. Nie jest konieczne całkowite napełnienie gruszki pompki paliwa.
 3. Przesunąć dźwignię ssania do położenia zamkniętego.
 4. Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni lub na ziemi.
 5. Przytrzymać urządzenie jedną ręką.
 6. Powoli ciągnąć rączkę linki rozrusznika do poczucia oporu.
  UWAGA: Nie ciągnąć rączki linki rozrusznika do pełnego wysunięcia i nie puszczać jej.
 7. Szybko pociągać linkę rozrusznika do momentu, aż silnik uruchomi się lub będzie próbował zaskoczyć, maksymalnie 6 razy. Jeśli silnik uruchomi się, przesunąć dźwignię ssania w położenie otwarte.
 8. Kiedy silnik będzie próbował zaskoczyć, przesunąć dźwignię ssania w położenie otwarte.
 9. Szybko pociągać linkę rozrusznika do momentu, aż silnik uruchomi się, maksymalnie 6 razy.
  UWAGA: Jeśli silnik nie uruchamia się, powtórzyć instrukcje rozruchu od kroku 1.
 10. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia pozostawić silnik włączony przez 30 sekund, aby się rozgrzał.

Uruchamianie rozgrzanego silnika

 • Jeśli temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 15°C (59°F) do 32°C (90°F), należy wykonać te same czynności rozruchowe jak te przedstawione w części Uruchamianie zimnego silnika, ale nie ustawiać dźwigni ssania w położeniu zamkniętym.
 • Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 32°C (90°F), należy wykonać następujące czynności:
 1. Nacisnąć i przytrzymać manetkę gazu.
 2. Przesunąć dźwignię ssania do pozycji 1/2.
 3. Szybko pociągnąć uchwyt linki rozrusznika, jednocześnie ciągnąc manetkę gazu, aż silnik zacznie działać.
 4. Ustawić dźwignię ssania w położeniu OFF CHOKE (ssanie wyłączone) (pozycja otwarta).

Uruchamianie silnika, gdy paliwo jest zbyt gorące

W niektórych przypadkach dmuchawa do liści nie uruchomi się, ponieważ paliwo jest zbyt gorące.

UWAGA: Zawsze stosować nowe paliwo i skracać czas pracy podczas ciepłej pogody.

 1. Umieścić dmuchawę do liści w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 2. Poczekać na ostygnięcie urządzenia przez co najmniej 20 minut.
 3. Naciskać gruszkę pompki paliwa jeszcze przez 10–15 minut.
Czy ten artykuł był pomocny?