Kosiarki01.05.2024

Jak sprawdzić układ paliwowy w kosiarce

Aby kosiarka działała optymalnie, należy sprawdzić jej układ paliwowy. Należy to zrobić na początku każdego sezonu.

  • Skontrolować korek zbiornika paliwa oraz uszczelkę korka zbiornika paliwa w celu upewnienia się, że nie występują żadne uszkodzenia.
  • Skontrolować przewód paliwowy w celu upewnienia się, że nie przecieka. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przewodu paliwowego należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dilerem.

Wyciek paliwa:

W przypadku stwierdzenia wycieku paliwa z kosiarki pchanej należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dilerem.

Regularnie sprawdzać silnik pod kątem nieszczelności.

Należy ostrożnie obchodzić się z paliwem. Jest ono łatwopalne, a jego opary mogą wybuchnąć, powodując obrażenia lub śmierć.

Czy ten artykuł był pomocny?