Jak sprawdzić i wymienić olej silnikowy w traktorze ogrodowym

Aby Twój traktor ogrodowy Husqvarna działał optymalnie, należy co roku wymieniać olej silnikowy. Najlepiej to robić przed rozpoczęciem sezonu.

Jak sprawdzić poziom oleju silnikowego w traktorze ogrodowym

 1. Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
 2. Otworzyć pokrywę silnika.
 3. Poluzować i wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
 4. Zetrzeć olej z prętowego wskaźnika poziomu oleju.
 5. Włożyć z powrotem prętowy wskaźnik poziomu oleju i dokręcić go.
 6. Poluzować i wyciągnąć prętowy wskaźnik poziomu oleju, po czym odczytać poziom oleju.
 7. Poziom oleju musi znajdować się między oznaczeniami na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Jeśli poziom oleju znajduje się w pobliżu oznaczenia ADD (Uzupełnij), dolać oleju do oznaczenia FULL (Pełny).
 8. Wlać olej przez otwór, w którym umieszczany jest prętowy wskaźnik poziomu oleju. Uzupełniać poziom oleju powoli.
 9. Dokręcić prętowy wskaźnik poziomu oleju przed uruchomieniem silnika. Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym przez około 30 sekund. Zatrzymać silnik. Odczekać 30 sekund i ponownie sprawdzić poziom oleju.

UWAGA: Upewnić się, że stosowany jest olej silnikowy zalecany dla danego traktora ogrodowego. Można to sprawdzić w instrukcji obsługi. Nie mieszać dwóch różnych typów oleju.

Jak wymienić olej silnikowy w traktorze ogrodowym

Jeśli silnik jest zimny, uruchomić go na 1–2 minuty przed spuszczeniem oleju silnikowego. Dzięki temu olej silnikowy będzie ciepły, a jego spuszczenie będzie łatwiejsze.

OSTRZEŻENIE: Przed spuszczeniem oleju silnik powinien być wyłączony przez 1–2 minuty. Olej może być bardzo gorący i spowodować poparzenia. Poczekać na ostygnięcie silnika przed spuszczeniem oleju silnikowego.

OSTRZEŻENIE: W przypadku rozlania oleju silnikowego na skórę należy go zmyć wodą z mydłem.

 1. Umieścić zbiornik pod korkiem spustowym oleju.
 2. Wymontować przewód spustowy oleju z uchwytu i przełożyć go przez szczelinę.
 3. Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
 4. Zdjąć zaślepkę z zaworu spustowego oleju na przewodzie spustowym oleju i spuścić olej silnikowy do pojemnika.
 5. Po spuszczeniu całego oleju zamontować zaślepkę na zaworze spustowym oleju.
 6. Jeśli silnik jest wyposażony w filtr oleju, wymienić filtr oleju. Instrukcje krok po kroku można znaleźć poniżej.
 7. Wlać powoli olej przez otwór na prętowy wskaźnik poziomu. Użyć oleju o lepkości zgodnej z zakresem temperatur w miejscu użytkowania maszyny, kierując się poniższą ilustracją.

  UWAGA: Nie mieszać różnych typów oleju.
 8. Zamontować prętowy wskaźnik poziomu oleju.
 9. Przekazać zużyty olej silnikowy do utylizacji.
Czy ten artykuł był pomocny?