Jak sprawdzić i wymienić noże w traktorze ogrodowym

Podczas pracy z traktorem ogrodowym Husqvarna noże mogą ulec uszkodzeniu lub pęknięciu.

Aby zapewnić optymalną pracę traktora ogrodowego, należy upewnić się, że noże są w dobrym stanie.

Uszkodzone lub niewłaściwie wyważone noże mogą uszkodzić traktor.

Jeśli noże są stępione, należy skontaktować się z autoryzowanym dilerem.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa podczas prac przy nożach należy zawsze nosić rękawice ochronne.

Jak sprawdzić noże w traktorze ogrodowym

  1. Wymontować zespół tnący z traktora ogrodowego
  2. Przyjrzeć się nożom, aby sprawdzić, czy nie są uszkodzone, i naostrzyć je w razie potrzeby.

Jak wymienić noże w traktorze ogrodowym

OSTRZEŻENIE: Zamontowanie noża niewłaściwego typu lub niewyważonego może powodować wyrzucanie przedmiotów z zespołu tnącego i doprowadzić do poważnych obrażeń. Upewnić się, że używane noże są odpowiednie do danego modelu traktora ogrodowego.

UWAGA: Uszkodzone lub niewłaściwie wyważone noże mogą uszkodzić urządzenie. Wymienić uszkodzone noże. Naostrzenie i wyważenie tępych noży należy zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

  1. Zablokować noże drewnianym klockiem.
  2. Wykręcić śrubę, wyjąć podkładki i nóż.
  3. Zamontować nowy lewy nóż po lewej stronie i nowy prawy nóż po prawej stronie. UWAGA: Noże różnią się kierunkiem obrotów. Prawy nóż musi być zamontowany po prawej stronie, a lewy — po lewej stronie.
    OSTRZEŻENIE: Zamontowanie niewłaściwego typu noża może powodować wyrzucanie przedmiotów z zespołu tnącego i doprowadzić do poważnych obrażeń.
  4. Upewnić się, że wygięte końcówki noży są skierowane w stronę zespołu tnącego.
  5. Dokręcić śruby momentem 80 Nm.
Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
nożetraktor ogrodowy