Jak odłączyć produkt od Husqvarna Connect?

Urządzenie zostanie odłączone po zamknięciu aplikacji Husqvarna Connect lub dezaktywacji funkcji Bluetooth.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu całkowitego usunięcia podłączonego produktu z Husqvarna Connect, patrz Usuwanie produktu z Husqvarna Connect.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
Husqvarna ConnectBluetooth