Kosiarki31.05.2024

Jak napełnić kosiarkę paliwem

W tym artykule poznasz ważne parametry paliwa oraz dowiesz się, jak uzupełnić paliwo w kosiarce Husqvarna.

Przed uruchomieniem kosiarki upewnić się, że jest w niej paliwo.

Parametry paliwa dla kosiarki

  • Paliwo musi być świeże.
  • Stosować typ paliwa odpowiedni do danej kosiarki; informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi.
  • Nie używać paliwa o liczbie oktanowej niższej niż 90 RON (87 AKI). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.

Jak uzupełnić paliwo w kosiarce

OSTRZEŻENIE: Przed uzupełnieniem paliwa należy upewnić się, że urządzenie jest chłodne.

  1. Powoli otworzyć korek wlewowy w celu wyrównania ciśnienia.
  2. Powoli napełniać zbiornik paliwa. Użyć lejka lub specjalnego kanistra. W przypadku rozlania paliwa należy je usunąć przy użyciu ścierki i pozwolić na wyschnięcie pozostałości.
  3. Oczyścić korek wlewowy i powierzchnię wokół niego.
  4. Do końca dokręcić korek zbiornika paliwa. W przypadku braku dokręcenia korka zbiornika paliwa istnieje ryzyko powstania pożaru.
  5. Przed uruchomieniem należy przenieść produkt co najmniej 3 metry (10 stóp) od miejsca, w którym napełniany był zbiornik paliwa.

Czy ten artykuł był pomocny?