Jak konserwować i przechowywać akumulator BLi-X 36V

Prawidłowa konserwacja i przechowywanie akumulatorów Husqvarna ma kluczowe znaczenie dla ich trwałości i wydajności.

Konserwacja akumulatorów BLi-X

 • Wyczyścić zaciski akumulatora czystą, suchą szmatką.
 • Po pełnym naładowaniu akumulatora nie należy przechowywać go w ładowarce.
 • Należy wyjąć akumulator z produktu na czas transportu i w czasie, gdy nie jest on używany.

Przechowywanie akumulatorów BLi-X

 • Podczas umieszczania akumulatora w opakowaniu zabezpieczyć styki taśmą. Zapakować akumulator tak, aby ściśle przylegał do opakowania; pozwoli to zapobiec jego uszkodzeniu oraz innym niepożądanym zdarzeniom podczas transportu.
 • Nie przechowywać akumulatora w miejscu, gdzie może występować prąd statyczny. Nie przechowywać akumulatora w metalowym pojemniku.
 • Akumulatory przechowywać w suchym, nienarażonym na mróz i czystym miejscu, w którym panuje odpowiednia temperatura.
 • Temperatura przechowywania powinna wynosić 5–25°C (41–77°F). Nie przechowywać akumulatora w nagrzanym samochodzie, miejscu narażonym na bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani w nieklimatyzowanym domku narzędziowym lub garażu.
 • Naładować akumulator od 30% do 50% przed odłożeniem akumulatora do dłuższego przechowywania.

Konserwacja i przechowywanie ładowarki BLi-X 36V

 • Regularnie czyścić zewnętrzną powierzchnię ładowarki i jej zaciski, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. Używać suchej szmatki lub miękkiej szczotki.
 • Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Jeśli przewód jest uszkodzony, należy natychmiast odłączyć ładowarkę.
 • Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją przechowywać w suchym, nienarażonym na mróz i czystym miejscu o temperaturze 5–25°C (41–77°F).
 • Po zakończeniu ładowania odłączyć akumulator od ładowarki i odłączyć ją od zasilania. Pozostawienie na dłuższy czas podłączonej ładowarki może spowodować jej obciążenie i skrócić żywotność.
Czy ten artykuł był pomocny?