Jak importować dane Husqvarna Fleet Services™ do programu Microsoft Excel

Podczas eksportowania danych z Husqvarna Fleet Services™ tworzony jest plik csv, który można zaimportować do innych narzędzi, takich jak Microsoft Excel. Za pomocą programu Microsoft Excel można następnie tworzyć wykresy lub tabele przedstawiające wykorzystanie urządzeń itp.

Jak importować dane csv do programu Microsoft Excel

  1. Otwórz skoroszyt programu Microsoft Excel.
  2. Wybierz opcję Dane > Z pliku tekstowego/CSV.
  3. Wyszukaj plik CSV pobrany z Husqvarna Fleet Services™, który chcesz zaimportować.
  4. Kliknij opcję Otwórz.

Uwaga: Przed kliknięciem opcji Wczytaj należy otworzyć plik jako dokument csv oraz plik Origin 65001:Unicode (UTF-8) w źródle, aby pobrać dane do skoroszytu programu Microsoft Excel.

Po zaimportowaniu plików csv do programu Microsoft Excel można tworzyć wykresy pokazujące na przykład średnie użytkowanie maszyn, użytkowanie maszyn w ciągu dnia oraz czas używania maszyn.

Jeśli różne pliki csv są importowane do jednego skoroszytu w programie Microsoft Excel, można utworzyć relacje pomiędzy różnymi plikami csv za pomocą dodatku PowerPivot. Zapewni to jeszcze bardziej szczegółową diagnostykę.

Czy ten artykuł był pomocny?