Roboty koszace11.02.2024

Jak działa funkcja Czynnik pogody i jak ją włączyć w robocie koszącym Automower®?

Funkcja Czynnik pogody pozwala robotowi koszącemu Automower® automatycznie dostosować liczniki czasu w zależności od tego, jak intensywnie rośnie trawa. Wzrost trawy jest ustalany na podstawie oporu zarejestrowanego przez tnącą podczas pracy kosiarki. Gdy pogoda sprzyja wzrostowi trawy (gęsta trawa tworzy wysoki opór), robot koszący kosi częściej. Gdy trawa rośnie wolniej (wytwarza niski opór), robot koszący automatycznie spędza mniej czasu na trawniku.

Jak korzystać z funkcji Czynnik pogody

Włączanie/wyłączanie funkcji Czynnik pogody

W zależności od posiadanego modelu Automower® funkcja Czynnik pogody jest aktywowana na wyświetlaczu kosiarki lub w aplikacji Automower® Connect.

  • Automower® Connect | Więcej > Ustawienia > Praca > Czynnik pogody
  • Wyświetlacz kosiarki | W głównym menu przejdź do pozycji Czynnik pogody i wprowadź żądane zmiany.

Ustawianie czasu koszenia

Opcje Niski, Średni i Wysoki odnoszą się do czasu cięcia i służą do precyzyjnego dostosowania efektów cięcia. Wybierz opcję WYSOKI, aby kosiarka pracowała dłużej i częściej, albo NISKI, aby pracowała rzadziej i przez krótszy czas.

Po włączeniu funkcji Czynnik pogody robot koszący potrzebuje trochę czasu, aby ustalić optymalny czas koszenia danego obszaru pracy. Dlatego pełna optymalizacja efektów koszenia może zająć kilka dni. Jeśli po kilku dniach efekty koszenia nie są zadowalające, ustaw Czynnik pogody na dłuższy lub krótszy czas koszenia lub dostosuj harmonogram pracy kosiarki, aby wydłużyć lub skrócić czas pracy.

Dostosowywanie harmonogramu do funkcji Czynnik pogody

W przypadku korzystania z funkcji Czynnik pogody zaleca się wykorzystywanie jak największej ilości czasu na koszenie. Nie należy ograniczać harmonogramu bardziej, niż jest to konieczne. Można np. ustawić harmonogram umożliwiający pracę codziennie przez całą dobę, a następnie pozwolić, aby Czynnik pogody dostosował rzeczywisty czas pracy na podstawie wzrostu trawy.

Pierwsza operacja danego dnia jest zawsze wykonywana zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu 1 cyklu koszenia funkcja Czynnik pogody decyduje, czy urządzenie będzie kontynuować pracę.

Czynnik pogody nigdy nie zezwala robotowi koszącemu na pracę poza harmonogramem.

Warto wiedzieć

  • Po włączeniu funkcji Czynnik pogody ważne jest, aby regularnie sprawdzać, czy tarcza tnąca jest czysta, a ostrza są w dobrym stanie. Trawa, która owinie się wokół osi tarczy tnącej, a także tępe ostrza mogą mieć wpływ na działanie funkcji Czynnik pogody.
  • Dane Czynnika pogody są resetowane, jeśli urządzenie nie pracuje dłużej niż 50 godzin.

Które modele są wyposażone w funkcję Czynnik pogody

Wszystkie modele Automower® są wyposażone w funkcję Czynnik pogody z wyjątkiemnastępujących:

  • 105
  • 115H
  • 310
Czy ten artykuł był pomocny?