Jak dodawać i aktywować produkty Bluetooth w Husqvarna Fleet Services™

Produkty z wbudowanym interfejsem Bluetooth można dodać do Husqvarna Fleet Services™ w kilku krokach. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Dodaj urządzenie z wykorzystaniem łączności Bluetooth

Aby dodać urządzenie z wykorzystaniem łączności Bluetooth, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Podczas dodawania całkowicie nowej maszyny należy w pierwszej kolejności włożyć akumulator i uruchomić maszynę, aby wybudzić czujnik z fabrycznego trybu uśpienia. Jeśli maszyna była wcześniej używana, nie trzeba jej uruchamiać.

  1. Upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu łączności Bluetooth maszyny.
  2. W aplikacji mobilnej Husqvarna Fleet Services™ wybierz opcję Magazyn.
  3. Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Wybierz opcję Dodaj maszynę. Wszystkie dostępne maszyny Bluetooth zostaną wyświetlone na liście.
  5. Wybierz maszynę, którą chcesz dodać, a następnie nadaj jej nazwę, dzięki której możesz ją łatwo zidentyfikować.
  6. Kliknij opcję Dodaj maszynę.

Maszyna zostanie dodana do magazynu. Teraz należy aktywować maszynę, aby zsynchronizować jej godzinę i datę z Husqvarna Fleet™ Services.

Aktywacja maszyny

  1. Kliknij opcję Rozpocznij aktywację. Na maszynie zaświeci symbol Bluetooth.
  2. Poczekaj na zakończenie aktywacji.
  3. Kliknij opcję Zakończ aktywację.

Produkt jest teraz gotowy do gromadzenia danych i wysyłania ich do Husqvarna Fleet Services™.

Czy ten artykuł był pomocny?